I sesja Rady Gminy Zamość VIII kadencji

2363

Na mocy postanowienia Komisarza Wyborczego w Zamościu we środę 21 listopada 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Mokrem odbyła się I sesja Rady Gminy Zamość VIII kadencji. Wójt i Radni złożyli uroczyste ślubowanie, a następnie wybrano Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących nowej Rady Gminy oraz jej Komisje stałe.
Obrady poprzedziła uroczysta Msza Święta w intencji Samorządu i Mieszkańców Gminy Zamość, która została odprawiona w kościele parafialnym pw. Św. Jacka w Płoskiem.
Uroczystość w świetlicy wiejskiej w Mokrem rozpoczął koncert patriotyczny zespoły Showman z Szopinka. Po części artystycznie i wspólnym odśpiewaniu Hymnu państwowego głos zabrał Wójt Ryszard Gliwiński, który powitał gości oraz pogratulował nowo wybranym radnym uzyskanego mandatu zaufania Mieszkańców Gminy Zamość i życzył sukcesów i satysfakcji w jego sprawowaniu.
Pierwszą część obrad poprowadził Radny Senior Wiesław Pośnik z Sitańca. W jej trakcie wręczono zaświadczenia o wyborze Radnego, a nowo wybrani Radni złożyli ślubowanie wyrażone tekstem „Wierny Konstytucji i prawo Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i mieszkańców”
W dalszej kolejności w głosowaniu tajnym dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Zamość. Został nim Wojciech Suchowicz z Wólki Panieńskiej, który poprowadził dalszą część sesji. Natomiast funkcje Wiceprzewodniczących Rady Gminy zostały powierzone Piotrowi Koczułapowi z Wólki Wieprzeckiej oraz Jackowi Adamczukowi z Sitańca.
Ślubowanie złożył również Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński, wypowiadając słowa „Obejmując urząd Wójta Gminy, uroczyście ślubuję, że dochowa wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności Mieszkańców Gminy. Tak mi dopomóż Bóg”

W trakcie obrad głos zabrał Honorowy Obywatel Gminy Zamość płk Mieczysław Skiba, który przypomniał historię lokalnego pożarnictwa oraz życzył nowej Radzie wytrwałości i aby zawsze pamiętała o Strażakach Ochotnikach. Następnie zaprzysiężona Rada zdecydowała o włączeniu dodatkowego punktu obrad, w którym to Radni wybrali Komisje Stałe VIII kadencji Rady Gminy Zamość. Na tym I Sesję zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy Zamość:
• Wojciech Suchowicz – Wólka Panieńska

Wiceprzewodniczący:
• Jacek Adamczuk – Sitaniec
• Piotr Koczułap – Wólka Wieprzeck

Komisje Stałe Rady Gminy Zamość VIII kadencji:
Komisja Rewizyjna: Henryk Łukaszczuk (Przewodniczący), Piotr Dołba (Wiceprzewodniczący) Anna Serafin, Beata Wichorowska, Konrad Kitka.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
Tadeusz Kostrubiec (Przewodniczący), Halina Szymańska (Wiceprzewodnicząca), Krzysztof Gromek, Konrad Kitka, Wiesław Pośnik.

Komisja Oświatowo – Społeczna:
Anna Bartoń (Przewodnicząca), Krzysztof Ostasz (Wiceprzewodniczący), Michał Budzyński, Edmund Hałasa, Piotr Najda, Tadeusz Tarajko, Anna Serafin, Beata Wichorowska,

Komisja Rozwoju Gminy i Budżetu:
Sylwester Dobromilski (Przewodniczący), Mirosław Kołtun (Wiceprzewodniczący), Jacek Adamczuk, Piotr Dołba, Piotr Koczułap, Wiesław Koczułap, Tadeusz Kostrubiec, Piotr Najda.

Rada Gminy Zamość w statystyce: W nowej, 21-osobowej Radzie Gminy Zamość VIII kadencji funkcję Radnych pełni: 9 Radnych poprzedniej VII kadencji, 5 Radnych zasiadało w Radzie Gminy wcześniejszej – VI kadencji, 2 radnych pełniło tą funkcje w VI i VII kadencji, 9 Radnych zostało nimi po raz pierwszy. Ośmiu Radnych sprawuje jednocześnie funkcję Sołtysów. Strażacy Ochotnicy mają w Radzie Gminy 7 swoich przedstawicieli, a 3 Koła Gospodyń Wiejskich.