Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej zakończona

1156

Zakończyła się budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żdanów, Żdanówek, Zwódne – etap II. W dniu 26.04.2018 r. odbył się odbiór techniczny zadania.
Wybudowana została sieć sanitarna o długości ponad 4,67 km w tym 4 przepompownie ścieków oraz sieć wodociągowa o długości 1,97 km. W ramach projektu został utworzony również inteligentny system zarządzania sieciami (GIS) służący do administrowania całą infrastrukturą wodno – kanalizacyjną i zdarzeniami wynikającymi z jej działania.
Dzięki temu zadaniu do nowej sieci kanalizacyjnej będzie mogło przyłączyć się 201 Mieszkańców Sołectwa Żdanówek, a 60 kolejnych osób uzyska ulepszone zaopatrzenie w wodę. Wykonawcą inwestycji wyłonionym w drodze postępowania przetargowego była firma Zakład Remontowo – Budowlany w Zamościu Adam Kustra.
Całkowity koszt inwestycji to 2 958 361,22 zł, w tym dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 wyniosło 2 045 235,26 zł. Natomiast wkład Gminy Zamość to 913 125,96 zł.