Budowa drogi wojewódzkiej nr 837 na odcinku Sitaniec – Nielisz

2908

Rozpoczyna się realizacja długo oczekiwanej inwestycji Samorządu Województwa Lubelskiego – przebudowy drogi wojewódzkiej nr 837 na odcinku Sitaniec – Nielisz. W Gminie Zamość dotyczy to Sołectw: Sitaniec, Wysokie, Bortatycze Kolonia, Bortatycze i Białobrzegi. Plac budowy został już przekazany wykonawcy, którym jest STRABAG Sp. z o.o. Wartość zadania to 144 480 352 zł. Na kwotę tą składają się środki unijne 141 936 118 zł i środki województwa 2 544 234 zł. Termin wykonania prac – do 31 sierpnia 2019 roku. Efekty rzeczowe inwestycji to:

  • 16 389 m.b. nowej nawierzchni drogi
  • 10 690 m.b. chodników
  • 11 719 m.b. ciągu pieszo – rowerowego
  • 4 584 m.b. ścieżki rowerowej

UGZ