Budowa Centrum Kultury Dawnej w Wysokiem

1054

Gmina Zamość ogłosiła przetarg na budowę Centrum Kultury Dawnej w Wysokiem.

W dniu 17 listopada br. Gmina Zamość podpisała umowę na dofinansowanie projektu pn.: „Budowa Centrum Kultury Dawnej w m. Wysokie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

W dniu 09.02.2018 r. został ogłoszony przetarg, który ma wyłonić wykonawcę robót budowlanych. Otwarcie ofert zaplanowano na 26.02.2018 r. Termin realizacji inwestycji – do 06.06.2019 r.

W ramach realizacji projektu powstanie budynek drewnianej stodoły oraz kuźni. Częściowe zagospodarowanie terenu przy obiektach, obejmie wykonanie: oświetlenia, zjazdu z drogi gminnej oraz parkingu z kostki brukowej.