Zarzecze ma chodnik

1137
© autorzy OpenStreetMap

W Zarzeczu Gmina Zamość wybudowała chodnik przy drodze powiatowej nr 3250L. Zadanie zostało zrealizowane w porozumieniu z Powiatem Zamojskim.

Zgodnie z projektem budowalnym inwestycji w ubiegłym roku wykonano 400 m odcinek chodnika, co kosztowało Gminę Zamość 81 975,70 zł. Natomiast na podstawie porozumienia Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu przekazał kostkę brukową w ilości 500 m2 o, wartości 13 500,00 zł.

W tym roku Gmina Zamość wybudowała jego kolejną część o długości 1039 m.b. Wkład Powiatu Zamojskiego, na rzecz zadania to 1379,5 m2 kostki brukowej o wartości 35 867,00 zł Natomiast pozostałą część wydatków (roboty budowlane), w wysokości 155 876,57 zł pokryła Gmina Zamość z własnego budżetu. Wykonawcą inwestycji wyłonionym w drodze postępowania przetargowego był Zakład Budowlano-Drogowy DROGZAM Zamość