Inauguracyjna Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Zamość

2122

W poniedziałek 30 stycznia 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Mokrem odbyła się I Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Zamość I kadencji, lat 2017-2019.

Inauguracyjną sesję Młodzieżowej Rady Gminy Zamość otworzyła Marcelina Pasieczna, absolwentka Zespołu Szkół w Żdanowie. Prowadząca powitała zaproszonych gości, wśród których znaleźli się: Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński, Przewodniczący Rady Gminy Zamość Józef Siemczyk, Radni, Dyrektorzy szkół oraz Nauczyciele.
Zgodnie z przyjętym porządkiem sesji, uczniowie z rąk Wójta i Przewodniczącego odebrali gratulacje i zaświadczenia zdobycia mandatu do Młodzieżowej Rady Gminy Zamość. Następnie młodzi Radni złożyli uroczyste ślubowanie wypowiadając słowa Roty zawartej w Statucie: „Ślubuję uroczyście obowiązki Radnego Młodzieżowej Rady Gminy Zamość sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie mając na względzie dobro mojej gminy”.
W głównej części obrad Młodzież w głosowaniu jawnym wybrała Prezydium Rady. Przewodniczącym został Bartłomiej Pikuziński uczeń Zespołu Szkół w Płoskiem. Funkcję wiceprzewodniczących powierzono: Łukaszowi Zawiślakowi z Gimnazjum nr 1 w Zamościu, Marcelinie Pasiecznej uczennicy III LO w Zamościu i Karolowi Ostaszowi z Zespołu Szkół w Płoskiem. Natomiast Sekretarzem została Wiktoria Konaszczuk z III LO w Zamościu.
Dyskutowano również nad planami i przedsięwzięciami w 2017 roku, w ramach działalności statutowej Rady. Zgodnie z decyzją młodych Radnych kolejna sesja odbędzie się pod koniec lutego.
Radę tworzy 38 mieszkańców Gminy Zamość będącymi uczniami szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy oraz Miasta Zamość.

Skład Młodzieżowej Rady Gminy Zamość I kadencji, lat 2017-2019:
ADAMIAK Oskar
BOCHENKO Klaudia
CISŁO Michał
CEBULA Dawid
CZUK Agata
FRĄCZEK Michał
GAWRJOŁEK Jakub
GRUSZKIEWICZ Izabela
HARCZUK Nikodem
HERETA Aleksandra
KAWAŁKO Martyna
KONASZCZUK Wiktoria
KONIEC Magdalena
KOZAR Łukasz
KOZIOŁEK Weronika
LIPSKA Julia
LIS Konrad
ŁASZKIEWICZ Jakub
ŁOZA Natalia
MARCZUK Aleksandra
MAŁECKA Julia
NIDERLA Izabela
OLENIAK Michał
OSTASZ Karol
PAKUŁA Wiktoria
PASIECZNA Marcelina
PIKUZIŃSKI Bartłomiej
PUPIEC Krystian
PUPIEC Patrycja
RABIEGA Sara
SALEJ Sebastian
SIEKIERDA Aleksandra
SKUBA Natalia
STRĄK Bartłomiej
WAWRĘTY WERONIKA
WOJCZUK Zuzanna Izabela
ZAJĄC PATRYCJA
ZAWIŚLAK Łukasz