Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żdanów Żdanówek, Zwódne – etap II

2113

Gmina Zamość podpisała umowę z Zakładem Remontowo – Budowlanym w Zamościu Adam Kustra, ul. Wyszyńskiego 55/19, na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żdanów Żdanówek, Zwódne – etap II”. Wykonawca w ramach inwestycji wykona sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 4,83 km oraz sieć wodociągową o długości 1,97 km. Ponadto zakres zadania obejmuje wykonanie
5 przepompowni ścieków w miejscowościach Żdanów oraz Żdanówek, wyposażenie w monitoring sieci kanalizacyjnej i wodociągowej a także wyposażenie w system klasy GIS do zarządzania majątkiem sieciowym wraz z modelem hydraulicznym. Koszt robót budowlanych wynosi 2 737 411,22 zł brutto. Planowane zakończenie realizacji zadania to I kwartał 2018 r.
Inwestycja jest realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.
Zgodnie z umową całkowite koszty projektu to 3 015 000,32 zł, dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 2 084 276,22 zł, udział Gminy Zamość to 930 724,10 zł.

Monika Marchewka – Referat Rozwoju Gminy