Ruszyły tegoroczne inwestycje drogowe

1416
© autorzy OpenStreetMap

Ruszyły tegoroczne inwestycje drogowe w Gminie Zamość. We wtorek 8 marca br. wykonawcy przekazano plac budowy drogi gminnej nr 112234L w m. Płoskie – II etap.
Robotami budowlanymi zostanie objęta część drogi nr 112234L o długości 700 m. Wartość zadania opiewa na kwotę ponad 318 000 zł. Wykonawcą inwestycji wyłonionym w postępowaniu przetargowym jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp z o.o., ul. Peowiaków 7, 22-400 Zamość. Firma na realizację zadania ma czas do 31.05.2016 r.
Jest to kontynuacja rozpoczętej w 2015 roku (I etap) inwestycji pn. „budowa nawierzchni dróg gminnych w m. Płoskie nr 110423L i 112234”. Dotychczas przebudowano 930 m odcinek drogi nr 110423L. W przyszłym roku do realizacji zaplanowano trzeci i końcowy etap zadania.

Paweł Kułaj