Przebudowa dróg w Kalinowicach

2120
© autorzy OpenStreetMap

W Kalinowicach zostaną przebudowane trzy drogi z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. W piątek 18 marca br. Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński podpisał w Lublinie umowę na dofinansowanie inwestycji.
Przypomnijmy, pod koniec stycznia Lubelski Urząd Wojewódzki ogłosił listę 28 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Wśród nich na 13 miejscu znalazła się Gmina Zamość z projektem „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Zamość poprzez przebudowę dróg gminnych nr:110383L, 110406L, 110437L”.
W ramach zadania przewidziane są do przebudowy trzy drogi gminne o numerach 110383L, 110406L i 110437L – łącznie 3,612 km oraz budowa chodnika o długości 487,55 m.
Koszty realizacji projektu to 2 500 000 zł (brutto). W tym dofinansowanie ze środków Ministerstwa Rozwoju w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury gminnej powiatowej na lata 2016-2019” wyniesie 50% całkowitej kwoty. Swój wkład w przedsięwzięcie będzie miał również Powiat Zamojski, który udzieli wsparcia finansowego Gminie Zamość w kwocie 650 000 zł. Pozostała część pieniędzy będzie pochodziła z gminnego budżetu. Przewidziany termin realizacji inwestycji to 2016 r.