„Piernikowe cuda” nr 4

2380

W Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach pachnie świętami za sprawą „piernikowych cudeniek”, które wpłynęły na szkolny konkurs rodzinny na „Najpiękniejszy Pierniczek Bożonarodzeniowy”. W czwartej już edycji konkursu zgłoszono aż 72 piernikowe prace. Doroczny konkurs adresowany jest do rodzin przedszkolaków i uczniów ZSPiP w Kalinowicach. W tym roku po raz pierwszy przyznano dwie nagrody dyrektorki szkoły – Jolanta Bondyra wybrała prace wykonane przez rodzinę Hanny i Jakuba Szustów oraz Emilii Michałkiewicz. W sumie komisja konkursowa postanowiła nagrodzić jeszcze 17 rodzinnych autorów piernikowych cudeniek i przyznać 26 wyróżnień, były też nagrody pocieszenia. Uroczystość ogłoszenia wyników odbyła się w czwartek, 22 grudnia 2016 r. W ramach spotkania, z udziałem Wójta, księdza Proboszcza, Przewodniczącego Rady Gminy i grona Radnych, nastąpiło również symboliczne przecięcie wstęgi na znak „otwarcia” nowopowstałej części gmachu szkoły. Całość imprezy uświetniło przedstawienie jasełkowe z udziałem uczniów i podopiecznych placówki – przedział wiekowy małych aktorów oscylował pomiędzy 3-cim, a 13-tym rokiem życia.
Wracając do piernikowego konkursu, celem przedsięwzięcia jest kultywowanie tradycji świątecznych oraz zacieśnianie więzi rodzinnych podczas wspólnego przygotowywania kompozycji konkursowych. Ta szkolna inicjatywa z roku na rok cieszy się coraz większym powodzeniem i zainteresowaniem. Prac jest nie tylko coraz więcej, ale rośnie też kunszt i pomysłowość. Niektóre to prawdziwe „cuda”, których nie powstydziłby się żaden mistrz cukiernictwa. Widać, że nad pracami konkursowymi pracowały całe rodziny, od czterech lat konkurs wyzwala twórczą ekspresję i kreatywność uczestników. Na dowód wystarczy obejrzeć mini-foto-galerię, przygotowaną przez pracownika Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość, Emila Cabaja. Jest co podziwiać.

tekst: GOK na podstawie informacji od organizatorów Mirosławy Mierzwy, Barbary Paczkowskiej i Urszuli Krajewskiej /Nauczycielki wychowania przedszkolnego i nauczania zintegrowanego ZSPiP w Kalinowicach/

Zdjęcia: Emil Cabaj