OZE z dofinansowaniem

2978

Projekty Gminy Zamość pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Zamość – część I” oraz  „Odnawialne źródła energii w Gminie Zamość – część II” zostały zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata  2014 – 2020. W środę 28 grudnia 2016 r. Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński wraz ze Skarbnik Gminy Marią Zajączkowską, podpisał dwie umowy o dofinansowanie z Województwem Lubelskim.

Wnioski o dofinansowanie dotyczące montażu kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody na nieruchomościach prywatnych położonych na terenie Gminy Zamość zostały złożone w czerwcu 2016 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Dzięki projektom zostanie zainstalowanych ponad 1200 instalacji. Całkowita łączna wartość obu projektów to: 9 865 938 zł, z czego dofinansowanie będzie wynosić 7 569 895 zł, pozostałe koszty poniosą Mieszkańcy oraz Gmina Zamość, która zapewnia swój wkład w wysokości 5 %. Planowana techniczna realizacja zadania (montaż kolektorów) – druga połowa 2017 roku i 2018 rok.

Dalsze informacje dotyczące realizacji inwestycji będą na bieżąco publikowane na stronie Gminy Zamość. Z osobami ujętymi w projektach pracownicy Urzędu Gminy będą się kontaktować indywidualnie w późniejszym terminie (luty/marzec 2017 r.). Prosimy o cierpliwość.