Ostatnio pojawiła się informacja w mediach, że lotnisko w Mokrem zostanie przekazane przez wojewodę lubelską Miastu, Powiatowi i Gminie Zamość…

1002

Witam, ostatnio pojawiła się informacja w mediach, że lotnisko w Mokrem zostanie przekazane przez wojewodę lubelską Miastu, Powiatowi i Gminie Zamość po odpowiednich działaniach samorządów. W związku z tym mam pytanie do szanownego Wójta jaki dokładnie plan działań będzie realizowany i czy jest szansa na szybkie powstanie specjalnej spółki oraz szybka budowa pasa startowego na lotnisku? Czy oprócz tych rzeczy planowane są inwestycje na lotnisku towarzyszące temu głównemu zadaniu? I ostatnie nurtujące zapewne nie tylko mnie pytanie, czy jest możliwość, że co niedzielna giełda zostanie w Mokrem, ale zostanie ulokowana w odpowiednim miejscu na terenie lotniska? Z góry dziękuję za odpowiedzi i oczekuję dużo szczegółowych informacji. Pozdrawiam!

Witam. Dziękuję ze e-mail dotyczący ostatnio bardzo głośnej sprawy a tak w ogóle to uważam jednej z najważniejszych dla Zamojszczyzny.
Prawdą jest, że Wojewoda Lubelski pismem nr GNiR-Z.7582.76.2011 z dnia 25 października 2012 roku przychylnie ustosunkowała się do propozycji dokonania darowizny nieruchomości lotniskowej w m. Mokre, na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – Powiatu Zamojskiego, Miasta Zamościa i Gminy Zamość. Ewentualna darowizna będzie oczywiście warunkowa – z przeznaczeniem na urządzenie lokalnego lotniska użytku publicznego. Aby darowizna stała się faktem prawnym konieczne jest wystąpienie w tej sprawie do Wojewody Starosty Zamojskiego. Do wystąpienia muszą być załączone uchwały Organów Stanowiących Samorządów. W dniu 31 października 2012 roku Rada Gminy Zamość na wniosek Wójta uchwała nr XXV/240/2012 wyraziła zgodę na nabycie w drodze darowizny do gminnego zasobu nieruchomości 1/3 udziału w przedmiotowej nieruchomości, która ma łączną powierzchnię 79,83 ha. Podobną uchwałę podjęła Rada Miejska Zamościa 29 października. czekamy jeszcze na uchwałę Rady Powiatu Zamojskiego, która ma być podjęta w ostatnich dniach listopada. Wojewoda oczekuje także od Samorządów potwierdzenia woli wspólnej realizacji zadania. Stad też kolejna uchwała jaka Rada Gminy podjęła w dniu 31 października nr XXV/241/12. Rada wyraziła w uchwale wolę podjęcia przez Gminę wspólnie z Powiatem Zamojskim i Miastem Zamość działań na rzecz powołania spółki pod nazwą „Port Lotniczy ZAMOŚĆ- MOKRE” sp.z.o.o.”. Taką samą uchwałę podjęła Rada Miejska Zamościa i tak jak powyżej czekamy na uchwałę Rady Powiatu. Zadaniem Spółki byłoby wybudowanie pasa startowego oraz gospodarowanie nieruchomością. Z upływem lat pewnie powstałoby całe zaplecze lotniskowe. W Spółce po 1/3 udziałów miałyby trzy Samorządy. Udziały mogłyby być zbywalne ale tylko do poziomu 49%. Samorządy zachowają pakiet kontrolny udziałów – 51%. Będzie on mógł być zbywalny wyłącznie pomiędzy Samorządami. Budowa betonowego pasa startowego i zaplecza lotniskowego to jeden cel. Drugim, na którym szczególnie zależy Samorządowi Gminy Zamość, jest zagospodarowanie części nieruchomości położonej wzdłuż drogi powiatowej, począwszy od przejazdu kolejowego. Plan zagospodarowania przestrzennego jaki Gmina Zamość opracowała przewiduje tutaj lokalizację przedsięwzięć związanych z lotnictwem – stacja CPN, hotele, obiekty szkoleniowe, obiekty do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z lotnictwem. Są już dzisiaj pomysły i zainteresowanie. Cały czas pamiętamy o tym, że partnerami Samorządów w realizacji przedsięwzięcia powinny być Aeroklub Ziemi Zamojskiej i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu. Betonowym pasem startowym zainteresowania jest także Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie. Odrębnym tematem jest funkcjonująca obecnie na „lotnisku” giełda samochodowa i towarowa. Uważam, że istnieje możliwość pogodzenia przeznaczenia lotniskowego nieruchomości i prowadzenia giełdy. Oczywiście prowadziłaby ją Spółka. Trzeba by jednak wyznaczyć inne miejsce niż obecnie i inaczej to wszystko urządzić. Dzisiaj jest dobra wola trzech Samorządów do ścisłej współpracy w realizacji opisanego powyżej celu. Uważam, że jest szansa aby w przyszłym roku powołać Spółkę i opracować dokumentację techniczną budowy lotniska. Dalsza część realizacji w latach kolejnych. Zamojszczyźnie jest potrzebne małe lotnisko bo na drogi ekspresowe nie mamy co liczyć. Musimy otworzyć się na Polskę i Europę, gdyż inaczej będziemy wciąż tylko narzekać.

Pozdrawiam
Ryszard Gliwiński