Nowy Sołtys w Wierzchowinach

2005

Mieszkańcy Sołectwa Wierzchowiny wybrali nowego Sołtysa. Wyboru dokonano z pośród dwóch zgłoszonych kandydatur. Gospodarzem Wsi został Jerzy Kondrakiewicz. Dotychczasowy Sołtys Pani Małgorzata Kimak złożyła rezygnację z pełnionej funkcji. W zebraniu, które odbyło się 12 września br. udział wzięło 39 mieszkańców Sołectwa Wierzchowiny.
Dziękujemy Pani Małgorzacie Kimak za wieloletnią współpracę, a nowemu Panu Sołtysowi życzymy owocnej pracy na rzecz rozwoju Sołectwa i Gminy Zamość.