Spotkania z tradycją strażacką

3587

19 czerwca 2016r. w słoneczne niedzielne popołudnie mieliśmy możliwość obserwowania zmagań sportowych sekcji OSP.

Na boisko sportowe w miejscowości Pniówek przybyło 23 sekcje OSP z terenu Gmin Stary Zamość i Zamość, w tym 8 sekcji męskich z terenu Gminy Stary Zamość oraz 3 sekcje kobiece i 12 męskich z terenu Gminy Zamość aby zaprezentować swoje umiejętności sportowe.

Ze Strażakami Ochotnikami przybyli Wójtowie Gmin Panowie Waldemar Raczyński i Ryszard Gliwiński, Prezesi Zarządów Oddziałów Gminnych Związków OSP RP Druhowie Wacław Mróz i Piotr Koczułap, Komendanci Gminni OSP Druhowie Stanisław Dusznik i Tomasz Bosiak, Naczelnicy i Prezesi poszczególnych Jednostek OSP oraz liczne grono kibiców i sympatyków sportu strażackiego.

Przed rozpoczęciem zawodów odbył się koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Białowola, w czasie którego na boisko sportowe sekcje OSP wprowadził Komendant Gminny OSP Druh Tomasz Bosiak. Komendant Gminny złożył meldunek o gotowości udziału w zawodach sekcji OSP Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zamościu Druhowi Piotrowi Koczułap.
Po czym głos zabrał Wójt Gminy Zamość jednocześnie Prezes Honorowy Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zamościu Druh Ryszard Gliwiński, który powitał Wszystkich zebranych a uczestnikom zawodów pożyczył zajęcia wymarzonych miejsc.

W dalszej części spotkania Sędzia Główny zawodów bryg. Tomasz Burcon poprosił dowódców poszczególnych sekcji na krótką odprawę i dokonano losowania numerów startowych.

Zawody rozegrane zostały w konkurencjach:
– sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami,
– ćwiczenia bojowe
– prezentacja w zakresie musztry dla drużyn z terenu Gminy Zamość.

Kolejność zajętych miejsc poszczególnych sekcji z terenu Gminy Zamość – Nr startowe – ogólna ilość pkt:

• Sekcje Kobiet:
I miejsce – KDP Wólka Wieprzecka (nr start. 3) – 95,52 pkt.
II miejsce – KDP Płoskie (nr start. 2) – 118,87 pkt.
III miejsce -KDP Bortatycze (nr start.1) – 119,59 pkt.
• Sekcje Mężczyzn:
I miejsce – OSP Płoskie (nr start.13) – 84,58 pkt.
II miejsce – OSP Pniówek(nr start.1) – 86,25 pkt.
III miejsce – OSP Mokre (nr start. 14) – 86,46pkt.
IV miejsce – OSP Białowola (nr start.6) – 87,69 pkt.
V miejsce – OSP Zawada (nr start.9) – 89,13pkt.
VI miejsce – OSP Sitaniec (nr start. 10) – 90,09 pkt.
VII miejsce – OSP Bortatycze (nr start. 20) – 90,77 pkt.
VIII miejsce- OSP Wólka Wieprz.( nr start.3) – 92,83pkt.
IX miejsce – OSP Wysokie (nr start. 18) – 98,59pkt.
X miejsce – OSP Lipsko (nr start. 4) – 106,52pkt.
XI miejsce – OSP Skokówka (nr start.8) – 111,70pkt.
XII miejsce – OSP Żdanówek (nr start. 7) – 152,21pkt.

Nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwała Komisji Komendy Miejskiej PSP w Zamościu w składzie: sędzia główny bryg. Tomasz Burcon, bryg. Andrzej Knap, mł. bryg. Beata Hamerska, mł. bryg. Anna Krukowska, mł. bryg. Andrzej Szozda, kpt.Arkadiusz Jędrzejewski, st. ogn. Emilia Golec, st. ogn. Grażyna Tchórz, st. asp. Rafał Kamiński, ogn. pchr. Bartłomiej Jakóbczak.

Na zakończenie zawodów głos zabrali Wójtowie Gmin Starego Zamościa Pan Waldemar Raczyński i Gminy Zamość Pan Ryszard Gliwiński oraz Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu Druh Piotr Koczułap, którzy podziękowali Wszystkim uczestnikom rozgrywek sportowych, Komisji Sędziowskiej, Gospodarzom oraz Wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnej organizacji zawodów.

Tekst: Bożena Kozioł
Zdjęcia: Emil Cabaj