Mam pytanie o rodzaj lub formę współpracy UG Zamość i Starostwa Powiatowego w Zamościu…

816

Dzień dobry! Mam pytanie o rodzaj lub formę współpracy UG Zamość i Starostwa Powiatowego w Zamościu. Mam tutaj na myśli stan fragmentu drogi w miejscowości Mokre. Plus minus na środku Mokrego jest krata, teoretycznie odprowadzająca wodę z jezdni po opadach, a ostatnio, po roztopach wiosennych ta właśnie krata nie spełnia swojej roli. To nie jest sytuacja nowa, ten stan rzeczy trwa od wielu, wielu lat. Zastanawia mnie fakt, że nikt z tzw. działaczy „społecznych” lub też radnych oraz innych osób np. KGW, OSP tego problemu lub wręcz zagrożenia nie widzi. Jeżeli miałby sprawdzić się scenariusz że ludzie w.w tzw. działacze tego nie widzą, to mamy problem. Proszę o w miarę szybką odpowiedź.

PS. Na temat finansów gminy i propozycji rozwiązań tej kwestii wypowiem się przy następnej okazji.

Witam i pozdrawiam. Droga przebiegająca przez Sołectwo Mokre jest powiatową i to Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu powinien zadbać o jej stan.
Ustrój samorządowy w Polsce przewiduje trzy niezależne od siebie samorządowe szczeble – Gminy, Powiaty i Województwa. Każdy samorząd ma ustawowo przydzielone zadania do realizacji. Współpraca na linii Gmina Zamość – Powiat Zamojski w zakresie transportu drogowego polega między innymi na finansowania z budżetu gminnego zadań powiatowych. Budujemy chodniki przy drogach powiatowych, dokładamy 50% kosztów do przebudowy dróg powiatowych oraz do poważniejszych remontów niektórych z nich. To nasza suwerenna decyzja. Niestety Powiat Zamojski nie finansuje w zamian w 50% kosztów budowy dróg gminnych. Nie jesteśmy w stanie finansować wszystkich zadań powiatu zamojskiego – mamy bardzo dużo swoich nie zrealizowanych. Pozostałe formy współpracy to np. odśnieżanie dróg powiatowych i przekazywanie informacji o zauważonych problemach na drogach.
Dziękuję za zgłoszenie problemów z funkcjonowaniem „studzienki”. Poproszę służby Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej aby sprawdziły, „w czym rzecz”. Jeśli to tylko prace „pielęgnacyjne”, to prawdopodobnie wykonamy je sami. Jeśli natomiast studzienka nie spełnia już swojej roli i konieczna jest jej przebudowa, zgłoszę problem do Zarządu Dróg Powiatowych i przekażę do wiadomości Radnym Rady Powiatu z terenu Gminy.
W wypowiedzi czuję głębsze myśli dotyczące angażowania się Mieszkańców w życie lokalnych społeczności. Cała reforma ustroju w Polsce jaka miała miejsce w 1990 roku zbudowana jest właśnie na ludzkiej aktywności. Kłaniam się nisko i szanuję Tych Mieszkańców Gminy Zamość, którzy znajdują czas na działalność w Kołach Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Strażach Pożarnych, Radach Sołeckich i wielu innych Organizacjach. Zapraszam wszystkich do aktywności. Stojąc z boku sami wyłączamy się z samorządowego życia. Zauważanie i zgłaszanie takich problemów jak opisany powyżej nie jest wyłącznością Społeczników. Wszyscy powinniśmy się czuć gospodarzami naszych Małych Ojczyzn – Sołectw i Gminy. Problem będziemy mieli jeśli tego nie zrozumiemy. Jeszcze raz dziękuję e-mail.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Gliwiński