Droga powiatowa Mokre-Wychody-Zarzecze z dofinansowaniem

2162
© autorzy OpenStreetMap

W związku z oszczędnościami przetargowymi na planowanych inwestycjach zakwalifikowanych do realizacji w 2016 roku w ramach „Programu rozwój gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, Powiat zamojski otrzyma dofinansowanie na przebudowę drogi powiatowej nr 3249L Mokre – Wychody – Zarzecze.
W ubiegłym roku Gmina Zamość na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Zamojskim opracowała projekt budowlany i uzyskała pozwolenie na przebudowę drogi powiatowej nr 3249L Mokre – Wychody – Zarzecze.
Następnie Samorząd Powiatu zamojskiego złożył wniosek o dofinansowanie inwestycji w kwocie 2 860 445,00 zł, w ramach rządowego „Programu rozwój gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Niestety w I turze oceny projekt ten znalazł się na liście rezerwowej. Teraz dzięki oszczędnościom przetargowym został umieszczony wśród zadań przewidzianych do dofinansowania. Na chwilę obecną jest to ok. 800 000 zł, ale to nie koniec. Wysoce realne jest pozyskanie kolejnych oszczędności na realizację zadań na drogach powiatowych. Wówczas środki finansowe zostaną przeznaczone dla Powiatu zamojskiego, na uzupełnienie dotacji do wnioskowanej sumy.
Całkowity koszt inwestycji opiewa na kwotę 5 720, 890 zł. Na ten cel Gmina Zamość zabezpieczyła w budżecie 2016 roku dotację dla Powiatu zamojskiego w wysokości 1 458 827 zł (25%). Tyle samo będzie wynosił wkład Samorządu Powiatu (25%), a pozostała część ma stanowić dofinansowanie (50%).
W ramach zadania przebudową zostanie objęta droga powiatowa nr 3249L o długości 8,3 km. Ponadto od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3248L do Świetlicy wiejskiej w Mokrem, powstanie 550 m odcinek chodnika. Przebudowa ma być wykonana w tym roku.