Chciałabym zgłosić uwagę w sprawie dbania o naszą gminę…

1312

Witam. Chciałabym zgłosić uwagę w sprawie dbania o naszą gminę. Dlaczego nie wszędzie są koszone trawy w burtach oraz w zimie odśnieżane wszystkie chodniki w gminie? Czy miejsce, w którym mieszkam należy do gorszej kategorii gminy i nie zasługuje na porządek i czystość? Przez zaniedbanie podstawowych prac porządkowych w gminie kiedyś może dojść do jakiegoś nieszczęścia.

Dziękuję za uwagi dotyczące utrzymania dróg gminnych i chodników.
Pani uwagi dotyczące koszenia są jak najbardziej słuszne i dotyczą całej Gminy, nie tylko Pani miejscowości. Nie tłumaczy obecnej sytuacji bardzo rozległa sieć dróg gminnych ani też nasze ograniczone możliwości finansowe. Powyższe zdania dotyczą oczywiście dróg gminnych. Utrzymanie porządku przy drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych nie należy do zadań gminy opisanych w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. W zakresie koszenia poboczy dróg gminnych podejmę działania aby było w przyszłości lepiej.
Nieco inaczej wygląda sytuacja związana z odśnieżaniem chodników. Zlokalizowane są one przy drogach innych niż gminne, mały wyjątek w Kalinowicach. Odśnieżanie chodników prawnie należy do zadań właścicieli nieruchomości, przy których są one zlokalizowane. Wynika to wprost z ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008 ze zm.).
Pomimo powyższego Samorząd Gminy Zamość stara się odśnieżać chodniki. Nie jest to jednak priorytetowe zadanie. Przy opadach śniegu nie jesteśmy w stanie robić wszystkiego jednocześnie. Nasze możliwości finansowe też są ograniczone. Jeśli wydajemy nasze wspólne pieniądze na odśnieżanie chodników to znaczy, że rezygnujemy z realizacji innych zadań. Musimy o tym pamiętać, że budżet Gminy to nie tylko wydatki ale także dochody. Dochody pochodzą z naszych podatków lokalnych. Wymieniony powyżej art. 7 ustawy o samorządzie gminnym zobowiązuje Nas (Gminę) do realizacji wielu zadań własnych, ale do zakresu posiadanych środków finansowych.

Pozdrawiam
Ryszard Gliwiński