Zebrania sprawozdawczo-wyborcze w Jednostkach OSP

2801

W Jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Zamość dobiegła końca kampania sprawozdawczo-wyborcza. Strażacy składali sprawozdania ze swojej działalności, sprawozdania finansowe, przedstawiali plany działalności i plany finansowe na 2016 rok. Wszystkie Zarządy OSP otrzymały absolutorium za okres sprawozdawczy. Zostały wybierane nowe władze na kolejną 5-letnią kadencję a także dokonano wyboru delegatów i przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu.
Delegaci z poszczególnych Jednostek OSP będą uczestniczyć w zaplanowanym na dzień 01 maja 2016r., XI Zjeździe Oddziału Gminnego Związku OSP RP, w czasie którego zostaną wybrane nowe władze Oddziału na kolejną kadencję: 2016- 2021.

OSP BIAŁOWOLA

Prezes – Andrzej Lis
Wiceprezes – Krzysztof Muszyński
Naczelnik – Roman Lupa
Z-ca Naczelnika – Wiesław Bochenko
Sekretarz – Marek Lupa
Skarbnik – Tomasz Bosiak
Gospodarz – Grzegorz Pupiec

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Tadeusz Tarajko
Sekretarz – Piotr Bosiak
Członek – Robert Bolibok

 

OSP BORATATYCZE

Prezes – Sylwester Smoła
Wiceprezes – Henryk Jakóbczak
Naczelnik – Józef Zarzecki
Z-ca Naczelnika – Tadeusz Uchman
Sekretarz – Józef Suszyna
Skarbnik – Piotr Hereta
Gospodarz – Damian Magryta

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Arkadiusz Siemko
Wiceprzewodnicząca – Anna Marczuk
Sekretarz – Mateusz Borek

 

OSP LIPSKO

Prezes – Piotr Detko
Wiceprezes – Łukasz Kraczykiewicz
Naczelnik – Konrad Serafin
Z-ca Naczelnika – Damian Hocek
Sekretarz – Daniel Bondyra
Skarbnik – Zbigniew Łapa
Gospodarz – Dariusz Lepa

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Piotr Kudyk
Wiceprzewodniczący – Stanisław Mołdoch
Sekretarz – Wojciech Stręciwilk

 

OSP MOKRE

Prezes – Henryk Kucharski
Wiceprezes – Marcin Goździuk
Naczelnik – Mirosław Soboń
Z-ca Naczelnika – Piotr Jamroż
Sekretarz – Halina Wróblewska
Skarbnik – Teresa Rypulak
Gospodarz – Janusz Łyś

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Bernard Bulak
Członek – Mieczysław Edelman
Członek – Krzysztof Wójcik

 

OSP PŁOSKIE

Prezes – Marcin Rek
Wiceprezes – Marek Kołodziej
Naczelnik – Tomasz Mazurek
Z-ca Naczelnika – Bogusław Majewski
Sekretarz – Krzysztof Ostasz
Skarbnik – Krzysztof Opoka
Gospodarz – Mariusz Kawałko

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Zbigniew Sobczyk
Sekretarz – Jarosław Momot
Członek – Bartłomiej Krupa

 

OSP PNIÓWEK

Prezes – Andrzej Klimko
Wiceprezes – Dariusz Cisło
Naczelnik – Andrzej Kudyk
Z-ca Naczelnika – Jacek Matwiejczuk
Sekretarz – Maria Słota
Skarbnik – Henryk Solski
Gospodarz – Henryk Ćwik

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Kazimierz Matwiejczuk
Sekretarz – Łukasz Bojar
Członek – Łukasz Ćwik

 

OSP SITANIEC

Prezes – Wiesław Pośnik
Naczelnik – Dariusz Kapłon
Z-ca Naczelnika – Tomasz Pośnik
Sekretarz – Piotr Kuźma
Skarbnik – Tomasz Tchórzewski
Gospodarz – Kazimierz Ćwik
Kronikarz – Czesław Welcz

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Henryk Łukaszczuk
Członek – Jan Sokołowski
Członek – Patryk Chwała

 

OSP SKOKÓWKA

Prezes – Mirosław Łasocha
Wiceprezes – Sylwester Laskowski
Naczelnik – Marcin Gałan
Z-ca Naczelnika – Krzysztof Dudek
Sekretarz – Daniel Gałan
Skarbnik – Konrad Wnuk
Gospodarz – Wiesław Gałan
Kronikarz – Michał Panas
Członek – Konrad Pawlak

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Czesław Siwczuk
Wiceprzewodniczący – Lucjan Dudek
Sekretarz – Lucjan Maniuk

 

OSP WÓLKA WIEPRZECKA

Prezes – Piotr Koczułap
Wiceprezes – Bożena Kozioł
Naczelnik – Jerzy Kwaśniewski
Z-ca Naczelnika – Dionizy Bochenko
Sekretarz – Jan Łaśko
Skarbnik – Bogdan Kozioł
Gospodarz – Michał Koczułap

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Zbigniew Koczułap
Członek – Jerzy Kozioł
Członek – Michał Wróbel

 

OSP WYSOKIE

Prezes – Marcin Sobczuk
Naczelnik – Karol Szpuga
Z-ca Naczelnika – Paweł Piasecki
Sekretarz – Paweł Mróz
Skarbnik – Krzysztof Kwoka
Gospodarz – Wiesław Kwoka

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Krzysztof Szpuga
Sekretarz – Paweł Malinowski
Członek – Krzysztof Sobczuk

 

OSP ZAWADA

Prezes – Roman Zychowicz
Wiceprezes – Krzysztof Wróbel
Naczelnik – Jerzy Orzechowski
Z-ca Naczelnika – Mateusz Nizio
Sekretarz – Jan Warchoł
Skarbnik – Jan Zakrzewski
Gospodarz – Józef Król

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Sylwester Dobromilski
Członek – Łukasz Tyszko
Członek – Marcin Koziołek

 

OSP ŻDANÓWEK

Prezes – Jan Sarzyński
Wiceprezes – Witold Bondyra
Naczelnik – Wojciech Pęk
Sekretarz – Jerzy Sobczuk
Skarbnik – Beata Sreęciwilk
Gospodarz – Krzysztof Piekarski

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Mieczysław Wiatr
Sekretarz – Henryk Sowa
Członek – Zbigniew Marmaj

 

Informacja zbiorcza z przebiegu zebrań sprawozdawczo-wyborczych w Jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Zamość, które odbyły się w terminie 9 styczeń- 5 marzec 2016r.
Na terenie Gminy Zamość istnieje 12 jednostek OSP, z których 2 jest włączone do KSRG, wszystkie mają nadane Numery NIP i REGON.
Ogólnie do wszystkich OSP należy- 485 członków zwyczajnych ( w tym 440 mężczyzn i 45 kobiet), 6 członków wspierających i 26 honorowych. Łącznie do OSP należy- 520 Druhów, w tym- 49 kobiet.
Przy OSP Białowola istnieje Młodzieżowa Orkiestra Dęta, w której gra 39 muzyków.
Przy OSP Płoskie istnieje Zespól Instrumentalno-Wokalny do którego należy 20 członkiń Jednostki.
11 Jednostek OSP ma nadane Sztandary i prowadzi kroniki.
Przy wszystkich Jednostkach OSP istnieją Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, stanowiące 17 sekcji, do których należy- 60 dziewcząt i 128 chłopców.

Jednostki OSP posiadają na swoim wyposażeniu:
– 17 samochodów pożarniczych, w tym 3 ciężkie,
– 39 motopomp, (w tym: szlamowe, pływając PO5),
– 2 zestawy ratownictwa technicznego,
– 10 aparatów nadciśnieniowych,
– 10 pilarek ( w tym: 2 do stali i betonu, 8 do drewna),
– 34 szt. węży ssawnych + 226 szt. węży tłocznych ( w tym: 133 szt. W-52, 93szt. W-75),
– 21 syren (w tym:12 elektrycznych, 9 ręcznych),
– 14 radiostacji samochodowych i 11 nasobnych.

W 2015 r. Strażacy Ochotnicy z naszej Gminy uczestniczyli w: 57-pożarach, 38- akcjach podtopień, 2 razy wyjeżdżali do usuwania skutków wichury i 8 razy do innych zagrożeń.

Komendant Gminny OSP Gminy Zamość
Tomasz Bosiak

Sekretarz ZOG ZOSP RP w Zamościu
Bożena Kozioł

Prezes ZOG ZOSP RP w Zamościu
Ryszard Gliwiński