Stanowisko Rady Gminy Zamość w sprawie wypowiedzi Prezydenta Miasta Zamość

1114

Stanowisko Nr 3/15 Rady Gminy Zamość z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie wypowiedzi Prezydenta Miasta Zamość prezentowanych w dniu 29 maja 2015 roku, w trakcie spotkania organizowanego przez Stowarzyszenie „Wspólny Zamość”.

Jako przedstawiciele Gminy Zamość, umocowani otrzymanym mandatem zaufania od jej Mieszkańców, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec wypowiedzi Prezydenta Miasta Zamość Pana Andrzeja Wnuka, jakie miały miejsce na spotkaniu organizowanym przez Stowarzyszenie „Wspólny Zamość” w dniu 29 maja 2015 r. Za niedopuszczalne uważamy publiczne kierowanie pod adresem Samorządu Gminy Zamość gróźb dotyczących przyszłej współpracy Miasta i Gminy. Słowa dotyczące ,,żerowania gminy na budżecie miasta’’ są krzywdzące, wprowadzają w błąd opinię publiczną oraz niepotrzebny podział wśród mieszkańców Miasta i Gminy Zamość. Podstawą dotychczasowych relacji był wzajemny szacunek, zrozumienie i szeroko idąca współpraca dla realizacji samorządowych zadań. Obecna postawa Prezydenta Miasta Zamość nie wskazuje na chęć kontynuowania dobrych relacji i wzorców między sąsiadującymi samorządami. Oczekujemy zajęcia stanowiska przez Radę Miasta Zamość odnoszącego się do wypowiedzi Pana Prezydenta Miasta Zamość Andrzeja Wnuka, jakie padły pod adresem Gminy Zamość.

Przewodniczący Rady Gminy Zamość
Józef Siemczyk