Razem dla przedsiębiorczości

1169

Ponad 200 samorządów z województwa lubelskiego przystąpiło do innowacyjnego systemu obsługi przedsiębiorców, którego liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Wśród nich znalazła się także Gmina Zamość. Na Konferencji „Razem dla przedsiębiorczości”, która odbyła się 9 kwietnia br. na Zamku Lubelskim Wójt Ryszard Gliwiński podpisał list intencyjny m.in. w zakresie współpracy na rzecz działań wspierających napływ i powstawanie nowych inwestycji.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie wspólnie z firmą doradczą PwC Polska Sp. z o.o. realizuje projekt export.invest.lubelskie w ramach „Marketingu Gospodarczego Województwa Lubelskiego”. Jego głównym celem jest rozwinięcie spójnej i efektywnej współpracy wszystkich samorządów z Lubelszczyzny w kierunku jak najefektywniejszego pozyskiwania inwestorów oraz wspomagania już funkcjonujących przedsiębiorstw.
Obecnie projekt wszedł w główną fazę tj. wdrażania systemu wsparcia inwestycji i eksportu w województwie lubelskim. Rola jednostek samorządów jest tutaj kluczowa, a tylko aktywne zaangażowanie i jego wsparcie sprawi, że przedsięwzięcie będzie możliwe.
System zakłada centralizację na poziomie województwa i jednoczesną współpracę na trzech szczeblach samorządu. Za obsługę biznesu ma odpowiadać Zespół Biznes Lubelskie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. Jest to grupa ekspertów w branżach kluczowych funkcjonujących w naszym regionie, zapewniająca sprawną i zgodną z najwyższymi międzynarodowymi standardami obsługę firm polskich i zagranicznych.
Zespół Biznes Lubelskie wspierają osoby na poziomie powiatu i gminy. Samorządy reprezentuje wydelegowany do pełnienia tej funkcji jeden pracownik starostwa powiatowego lub też bardzo aktywnej gminy lub miasta. Ponadto w każdym z powiatów pracuje osoba odpowiedzialna za stały kontakt z UMWL oraz kontakt z podległymi gminami.
Podczas konferencji na Zamku Lubelskim prezydenci, starostowie, burmistrzowie i wójtowie podpisali list intencyjny. Deklarując współpracę w zakresie wdrożenia działań wspierających napływ i powstawanie nowych inwestycji w regionie, a także zwiększenia udziału w działalności eksportowej rodzimych przedsiębiorców. Wśród nich znalazł się również podpis Wójta Gminy Zamość Ryszarda Gliwińskiego. Urząd Gminy Zamość reprezentowała także Kierownik Referatu Rozwoju Gminy Agnieszka Cholewińska.
Wśród prelegentów wystąpili m.in. Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Hetman, były Minister Skarbu Państwa – obecnie wiceprezes firmy PwC w Polsce Jacek Socha, Profesor SGH Hanna Godlewska-Majkowska, Dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów w Urzędzie Miasta Lublin Mariusz Sagan, Dyrektor Departamentu Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Artur Habza, Dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki Dariusz Donica, a także Zastępca Dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie Radosław Tkaczyk.
Autorzy systemu obsługi przedsiębiorców wspólnie z przedstawicielami jednostek samorządów terytorialnych są przekonani, że wdrażana inicjatywa pozwoli na skuteczne wykreowanie wizerunku gospodarczego województwa lubelskiego jako konkurencyjnego partnera przyjaznego inwestorom, a przez co wygenerowanie nowych miejsc pracy.