Przebudowa zjazdu z drogi gminnej w Płoskiem

1959

W Płoskiem zostanie przebudowany zjazd z drogi krajowej nr 74 na drogę gminną nr 110393L. We wtorek 31 marca 2015 r. wykonawcy oficjalnie został przekazany plac budowy.
W zakres inwestycji wchodzi budowa: drogi gminnej nr 110393L na długości 30m i włączenia jej do dr. krajowej nr 74, chodnika wzdłuż drogi gminnej, przejścia dla pieszych do istniejącego ciągu, po przeciwnej stronie drogi krajowej nr 74 oraz przepustów pod jezdnią i chodnikami. Ponadto wykonanie oznakowania poziomego i pionowego z jednoczesnym zamontowaniem nad przejściem dla pieszych aktywnego (wertykalnego) znaku ostrzegawczego.
Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania przetargowego jest Zakład Remontowo – Budowlany TRAMES – Piasecki i Małyszek sj. Firma na zakończenia zadania ma czas do 30 czerwca 2015 roku. Prace budowlane mają rozpocząć się w kwietniu br. Koszt realizacji inwestycji wyniesie ponad 150.000,00 zł i w całości zostanie sfinansowany z budżetu Gminy Zamość.