Porozumienie SIT podpisane

1274

Gmina Zamość przystąpiła do realizacji partnerskiego przedsięwzięcia zintegrowanego – Strategicznej Inwestycji Terytorialnej dla miasta Zamościa i jego obszarów funkcjonalnych. Wójt Ryszard Gliwiński, Prezydent Andrzej Wnuk, Prezes Zarządu PKP Linii Hutniczo-Szerokotorowej sp. z o.o. Łukasz Górnicki i Starosta Zamojski Henryk Matej podpisali porozumienie dotyczące współpracy w tym zakresie. Wcześniej swoje uchwały podjęły Rady: Miasta, Gminy i Powiatu Zamojskiego.
Realizacja zadań ujętych w SIT, zgodnie z założeniami Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, powinna dotyczyć obszaru miasta Zamościa i gmin przyległych i musi mieć wymiar zintegrowany. Tym samym niezbędne było zawarcie porozumień partnerskich i umów między liderem i partnerami przedsięwzięcia.
Zgodnie z zapisami porozumienia Gmina Zamość zamierza wyznaczyć obszary aktywności gospodarczej w m. Sitaniec Wolica, Sitaniec i Mokre. Drugim działaniem będzie udział we wspólnej kampanii promocyjnej terenów inwestycyjnych miasta i gminy.
Natomiast po stronie Miasta Zamościa będzie przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i z innych mechanizmów finansowych, w tym budżetu państwa.
Teraz strony porozumienia będą starały się o uzyskanie rekomendacji Wspólnej Inicjatywy Wsparcia Projektów w Regionach Europejskich – Jaspers. Pozytywna ocena przedsięwzięcia ułatwi pozyskanie środków zewnętrznych na wymienione w SIT działania gospodarcze.
SIT jest zbiorem zadań i projektów inwestycyjnych, których realizacja przyczyni się do niwelowania barier rozwojowych obszaru funkcjonowania miasta Zamościa i jego obszarów funkcjonalnych.