Ośrodek Kultury w Wysokiem już gotowy

2724

Budynek po byłej spółdzielni Samopomoc Chłopska w Wysokiem Samorząd Gminy Zamość zamienił na nowoczesny Ośrodek Kultury. Inwestycja została zrealizowana dzięki unijnemu dofinansowaniu. Główną ideą projektu jest zapewnienie lokalnej społeczności szerszego dostępu do dóbr kultury, poprawa warunków do działania i rozwoju Jednostek Pomocniczych Gminy (Sołectw) oraz wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej.

Samorząd Gminy Zamość od dłuższego czasu zastanawiał się, co zrobić z zaniedbanym i nie wykorzystywanym od wielu lat obiektem położonym w centrum Wysokiego. Pierwsze konkretne kroki podjęto w 2005 roku. Wówczas gmina opracowała projekt modernizacji budynku i pozyskano niezbędne pozwolenia. Dwukrotnie w roku 2008 i 2009 składano wnioski w konkursach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 o dofinansowanie planowanej inwestycji środkami Unii Europejskiej. Podjęte wówczas działania przyniosły pozytywne skutki i w 2013 roku decyzją Zarządu Województwa Lubelskiego Gmina Zamość otrzymała na ten cel dofinansowanie w kwocie 2 001 296,16 zł.
We wrześniu 2013 r. Ryszard Gliwiński – Wójt Gminy Zamość podpisał z Zarządem Województwa Lubelskiego umowę na dofinansowanie projektu pn. „Adaptacja budynku na Gminną Bibliotekę Publiczną i Ośrodek Kultury w miejscowości Wysokie”.

Dzięki unijnym i gminnym funduszom budynek został kompleksowo zaadaptowany na potrzeby nowoczesnej siedziby instytucji kultury. Na parterze zostały ulokowane dwie sale mieszczące księgozbiór, czytelnie wyposażone w stanowiska komputerowe, pokój socjalny, dwa biura, oraz toalety przystosowane również dla osób niepełnosprawnych. Na piętrze znajduje się sala widowiskowa, wyposażona w profesjonalny sprzęt audio-wizualny oraz pracownia komputerową.
Obok miejsca na garderobę, szatnię oraz pomieszczenie socjalne.

Budynek został wyposażony w systemy poprawiające bezpieczeństwo instytucji i ich użytkowników m.in. stały monitoring oraz czujniki gazu i dymu. Przy ośrodku kultury oraz filii biblioteki zlokalizowano również brukowany parking na sześć samochodów, z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Całkowita wartość inwestycji po zakończeniu robót budowlanych wyniosła 2 105 455,83 zł, z czego kwota 1 694 285,11 zł to unijne dofinansowanie.

Odbiór techniczny obiektu z udziałem przedstawicieli Samorządu Gminy Zamość, wykonawcy robót budowlanych – Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „STOLMUR” Lucjan Grabarczuk oraz inspektorów nadzoru odbył się 28 maja 2015 roku.

Niebawem w budynku mają być organizowane m.in. występy artystyczne i różnego rodzaju uroczystości, konferencje, prezentacje oraz wystawy. Projekt Adaptacja budynku na Gminną Bibliotekę Publiczną i Ośrodek Kultury w miejscowości Wysokie, został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

program-regionalny-i-napis