Jubileusz 65-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Pniówku

3433

Obchody Jubileuszu 65-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Pniówku odbyły się 14 czerwca 2015 r. na terenach rekreacyjnych przy świetlicy wiejskiej w Pniówku. Zebrane pododdziały strażackie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Zamość przeszły na teren odbywania się uroczystości, gdzie nastąpił ceremoniał strażacki. Dowódca uroczystości Tomasz Bosiak komendant gminny Związku OSP RP w Zamościu złożył meldunek o gotowości pocztów sztandarowych i pododdziałów do obchodów uroczystości. Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Białowola odegrała hymn państwowy oraz hymn Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym czasie wciągnięto flagę na masz. Poczet flagowy tworzyli druhowie: Łukasz Ćwik, Marcin Solski i Kamil Bojar.

Zaproszonych gości i wszystkich przybyłych do Pniówka powitał Andrzej Klimko prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Pniówku. Historię miejscowej jednostki przedstawiła Maria Słota radna Rady Gminy Zamość, druhna OSP Pniówek.

Mszę świętą w intencji strażaków i ich rodzin odprawili: ksiądz kanonik Stanisław Bachor proboszcz parafii pw. Świętego Krzyża w Zamościu oraz ksiądz kanonik Jan Chmaj kapelan strażaków powiatu zamojskiego. W trakcie Mszy św. poświęcony został sztandar jednostki OSP w Pniówku oraz figura św. Floriana – patrona strażaków. Oprawę Mszy świętej zapewniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Białowola.

Po zakończeniu Eucharystii nastąpił ceremoniał przekazania sztandaru, który ufundowało społeczeństwo sołectwa Pniówek oraz sponsorzy: Joanna i Andrzej Bojarowie „Transped” Pniówek, Małgorzata i Krzysztof Bojarowie PHU „Trans-Man” Spółka Jawna Sitaniec Wolica, Halina i Ireneusz Kapłonowie „Ir-Trans” Żdanów, Artur Ferd „Siatex” Zamość, Maria Słota radna Rady Gminy Zamość, Feliks Szala Pniówek, Elżbieta i Zbigniew Szalowie PPH „Nowis” Pniówek, Jacek Szuwara Usługi Transportowe Pniówek.  Sztandar przekazali przedstawiciele fundatorów: Henryk Solski sołtys sołectwa Pniówek, Dorota Ćwik przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Pniówku oraz Joanna Bojar.

Następnie odbył się ceremoniał wbijania gwoździ w drzewce sztandaru, którego dokonali: Kazimierz Mielnicki prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP w Zamościu, ksiądz kanonik Stanisław Bachor proboszcz parafii pw. Świętego Krzyża w Zamościu, ksiądz kanonik Jan Chmaj kapelan strażaków powiatu zamojskiego, Ryszard Gliwiński wójt gminy Zamość, Tomasz Bosiak komendant gminny Związku OSP RP w Zamościu, Maria Słota radna Rady Gminy Zamość, Henryk Solski sołtys sołectwa Pniówek, Andrzej Klimko prezes OSP Pniówek, Andrzej Kudyk naczelnik OSP Pniówek, Jan Matwiejczuk druh OSP Pniówek, Kazimierz Matwiejczuk druh OSP Pniówek.

Akt nadania sztandaru odczytał Ryszard Gliwiński prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu, wójt gminy Zamość, a następnie przekazał Andrzejowi Klimko prezesowi OSP Pniówek. Z rąk prezesa sztandar przejął poczet sztandarowy, który tworzyli: Andrzej Kudyk naczelnik OSP Pniówek oraz druhowie: Jacek Matwiejczuk i Kamil Dziuba.

Sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Pniówku został odznaczony srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa za wieloletnią, ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej, dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej, uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. Odznaczenia dokonał Kazimierz Mielnicki prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, członek Zarządu Głównego Związku OSP RP.

Kolejnym punktem uroczystości był ceremoniał odznaczania druhów strażaków. Wręczenia dokonali: Kazimierz Mielnicki prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zamościu, Ryszard Gliwiński wójt gminy Zamość i bryg. Jacek Sobczyński komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu.

Złotym Znakiem Związku OSP RP odznaczony został Józef Król – OSP Zawada.

Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa nadanym po raz drugi odznaczeni zostali: Andrzej Klimko – OSP Pniówek, Kazimierz Matwiejczuk – OSP Pniówek, Jan Mazur – OSP Zawada, Bożena Kozioł – OSP Wólka Wieprzecka.

Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: Wiesław Paszko – OSP Lipsko, Bernard Bulak – OSP Mokre, Marcin Sobczuk – OSP Wysokie, Jerzy Orzechowski – OSP Zawada, Ryszard Dołba – OSP Zawada, Kazimierz Ćwik – OSP Sitaniec.

Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: Stanisław Lepa, Władysław Milczuk, Mieczysław Madeja, Piotr Lepa, Piotr Kudyk, Dariusz Lepa, Zbigniew Łapa – OSP Lipsko; Bogdan Psiuk – OSP Białowola, Wojciech Zieliński – OSP Mokre; Józef Zarzecki i Piotr Hereta – OSP Bortatycze.

Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: Marek Farion, Łukasz Ćwik – OSP Pniówek; Józef Solski, Bogdan Muszyński, Przemysław Paszko, Daniel Bondyra, Tomasz Sowa – OSP Lipsko; Marek Rybak – OSP Żdanówek, Tomasz Pomarański – OSP Zawada; Grzegorz Dobromilski, Marcin Goździuk, Sławomir Zieliński – OSP Mokre, Krzysztof Szpuga – OSP Wysokie; Jan Warchoł, Marcin Koziołek – OSP Zawada.

Odznaką „Strażak Wzorowy” odznaczeni zostali: Maria Słota, Jacek Matwiejczuk, Kamil Bojar, Łukasz Bojar, Marcin Solski, Mariusz Rycyk, Kamil Dziuba, Adam Synowiec, Piotr Synowiec, Paweł Synowiec, Rafał Wróblewski – OSP Pniówek; Kamil Zawadzki, Dariusz Greszta, Mateusz Kraczykiewicz, Łukasz Kraczykiewicz – OSP Lipsko; Damian Kozyrski – OSP Żdanówek; Piotr Sokołowski, Piotr Adamek, Łukasz Adamek, Patryk Bartnicki, Piotr Bekier, Tomasz Mazur – OSP Sitaniec; Matusz Borek, Daniel Uchman – OSP Bortatycze; Jarosław Momot, Paweł Suplicki – OSP Płoskie; Krzysztof Piekarski, Andrzej Samborski – OSP Żdanówek.

Odznaką „Za Wysługę Lat” odznaczeni zostali druhowie OSP Pniówek: Józef Klimko – 65 lat; Jan Farion – 50 lat; Jan Matwiejczuk – 45 lat; Kazimierz Matwiejczuk – 40 lat; Henryk Solski – 40 lat; Jan Pakuła, Andrzej Klimko – 35 lat; Henryk Ćwik, Jan Dziuba, – 30 lat; Marek Farion – 25 lat; Dariusz Cisło, Andrzej Kudyk, Tomasz Niemczuk – 20 lat; Jacek Matwiejczuk, Łukasz Ćwik, Łukasz Bojar, Mariusz Rycyk, Marcin Solski – 10 lat; Maria Słota, Kamil Dziuba, Adam Synowiec, Kamil Bojar, Piotr Synowiec, Paweł Synowiec, Rafał Wróblewski, Mateusz Niemczuk – 5 lat.

Członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Pniówku i osoby współpracujące z młodzieżą odznaczeni zostali złotymi, srebrnymi i brązowymi odznakami: Andrzej Klimko, Dariusz Cisło, Andrzej Kudyk – odznaka złota; Damian Uścik – odznaka srebrna; Maciej Kasprzyk, Łukasz Ponachajba, Damian Wróblewski, Jacek Szwed, Szymon Zwolan, Patryk Kniaź, Dawid Dziuba, Damian Niemczuk – odznaka brązowa.

Po zakończeniu ceremonii odznaczania, Ryszard Gliwiński wójt gminy Zamość przekazał jednostce OSP Pniówek figurę św. Floriana oraz pamiątkowe statuetki, które otrzymały również rodziny strażaków z Pniówka, sponsorzy sztandaru oraz zaproszeni goście.

Uroczystości z okazji jubileuszu 65-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Pniówku zakończyły się wyprowadzeniem pododdziałów przez dowódcę uroczystości.

W dalszej części odbył się festyn rodzinny, który otworzył koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Białowola, pod kierunkiem kapelmistrza Józefa Tokarza. Następnie wystąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Pniówku, przygotowani przez nauczycieli: Joannę Gresztę, Wiesławę Gawlik i Mirosława Trześniowskiego. Dzieci zaprezentowały część artystyczną o tematyce strażackiej. Na pokaz żonglersko-ogniowy zaprosiła grupa kuglarska „Utopia”, która przeprowadziła również zajęcia animacyjne dla najmłodszych. Chętne dzieci mogły wziąć udział w pokazie talentów, a do wspólnej zabawy zaprosił DJ „SML”. Wśród atrakcji towarzyszących były: warsztaty rękodzielnicze „Sznurkowe pacynki”, warsztaty ekologiczne z upcyklingu i pokazy mincerskie prowadzone przez Spółdzielnię Socjalną „Sami Swoi”, malowanie twarzy i balonowe zwierzaki, dmuchane zamki oraz konkurs „strażackie koło fortuny”. Pokazy samochodów policyjnych i ich wyposażenia przeprowadzili policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.

Organizatorami uroczystości w Pniówku byli: Samorząd Gminy Zamość, Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu, Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Pniówek, Ochotnicza Straż Pożarna w Pniówku, Koło Gospodyń Wiejskich w Pniówku, Szkoła Podstawowa w Pniówku, Ośrodek Promocji, Turystyki i Sportu Gminy Zamość.

Tekst: Aleksandra Siołek
Zdjęcia: Emil Cabaj