Żdanów – wodociąg i kanalizacja

1210

Zakończyła się rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Żdanów. Jest to kolejna tegoroczna inwestycja sieciowa w tej miejscowości, realizowana przez Gminę Zamość.
Obecnie w Żdanowie trwa drugi etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przy wsparciu funduszy unijnych. W międzyczasie Samorząd w ramach budżetu gminnego wykonał mniejszą inwestycję tego typu, w północno – wschodniej części Żdanowa (przy drodze gminnej nr 110452L). W ubiegłym roku o rozbudowę sieci w tym miejscu wnioskowali właściciele posesji, którzy chcą zamieszkać w nowych obiektach.
W wtorek 18 marca br. Gmina Zamość ogłosiła przetarg na rozbudowę przedmiotowej sieci wodociągowej i sanitarnej. Z pośród trzech ofert jakie wpłynęły, najkorzystniejszą przedstawił Zakład Usług Sanitarnych Józef Bucior w Krasnobrodzie. Umowa z wykonawcą na techniczną realizację zadania została podpisana 02.05.2014 r.
Dzięki przeprowadzonej inwestycji długość gminnych wodociągów powiększyła się o kolejne 98 m. Uzbrojenie wykonanej sieci to: hydrant p. poż naziemny oraz zasuwy żeliwne wodociągowe. Natomiast kanalizacja sanitarna wydłużyła się o dodatkowe 111 m. W rezultacie do nowych sieci będzie mogło się podłączyć kilka gospodarstw domowych. Roboty budowlane trwały do 10.06.2014 r. Inwestycja kosztowała 73.547,85 zł i w całości została sfinansowana z budżetu Gminy Zamość.

Paweł Kułaj