W Pniówku powstanie plac zabaw

975

Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Dobra Szkoła” otrzymało kolejne środki na budowę i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Pniówek. W czwartek 22 maja przedstawiciele Stowarzyszenia i Gminy Zamość podpisali umowę o pożyczkę, z której będzie finansowana inwestycja.

Mowa tutaj o wsparciu z budżetu Gminy w wysokości 26.357,00 zł na finansowanie kosztów budowy placu zabaw. Na umowie swoje podpisy złożyli Alina Korneluk – Prezes Stowarzyszenia, Barbara Paczkowska – Skarbnik oraz Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński i Skarbnik Gminy Zamość Maria Zajączkowska.
Jeszcze w październiku 2013 r. w został złożony w konkursie ogłoszonym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Pniówek”. Wartość całego projektu opiewa na kwotę 54 485,31 zł. Gminna i stowarzyszeniowa inwestycja ma zapewnione wsparcie finansowe z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Będzie to 26.357,00 zł, które Stowarzyszenie otrzyma po wykonaniu i rozliczeniu zadania. Umowa pożyczki z budżetu Gminy dotyczy właśnie tej kwoty. Pożyczka nie jest oprocentowana i zwrócona zostanie po otrzymaniu przez Stowarzyszenie pieniędzy unijnych. Pozostałe wydatki związane z budową placu zabaw finansowane są z budżetu Gminy poprzez dotację dla Stowarzyszenia. Umowa dotacji opiewająca na kwotę 69 608,41 zł podpisana została w dniu 16 kwietnia 2014 roku.
Najmłodsi Mieszkańcy będą mogli spędzać czas bawiąc się na placu zabaw o powierzchni 749 m2, który powstanie przy Szkole Podstawowej Pniówku. W jego skład wejdzie zestaw złożony: z dwóch wież, zjeżdżalni, podestu, ścianki wspinaczkowej i drabinki poziomej, zabawce w kształcie lokomotywy z dwoma wagonikami, huśtawkach, bujakach na sprężynie, karuzeli oraz piaskownicy. Plac zabaw zostanie ogrodzony i wyposażony w ławki z oparciem, kosz na śmieci i tablicę z regulaminem.  Warto dodać, że jest już również podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych. Pierwsze prace dotyczące urządzania placu zabaw ruszą w lipcu, a ich zakończenie planowane jest na przełomie lipca i sierpnia br.