Sportowe zmagania strażaków

1358

W niedzielę 22 czerwca br. kilkadziesiąt drużyn OSP z terenu Gmin: Zamość i Stary Zamość, rywalizowało w Pniówku na zawodach sportowo – pożarniczych. Z naszej gminy najlepiej wypadli Druhowie z Sitańca.
Punktualnie o godzinie 13.00 Henryk Jakóbczak Komendant Gminny ZOSP RP w Zamościu wprowadził na miejsce zawodów wszystkie zgłoszone do rywalizacji jednostki OSP. W sumie, na murawie boiska sportowego w Pniówku, stawiło się 37 drużyn z 21 Jednostek. Gospodarzy – Gminę Zamość reprezentowało 12 męskich drużyn OSP, 2 kobiece, 5 dziewczęcych i 8 chłopięcych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (MDP). Natomiast z sąsiedniej Gminy Stary Zamość na zawody przybyło 9 męskich drużyn OSP i jedna chłopięca MDP.
Druhów przywitał Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński, a zarazem Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP. W swoim krótkim przemówieniu podkreślił znaczącą rolę Strażaków – Ochotników w życiu Samorządów. Głos zabrał również płk Mieczysław Skiba, który poprosił druhów o dyscyplinę podczas zawodów i życzył każdej jednostce pierwszego miejsca.
Zawody zostały rozegrane w dwóch konkurencjach – sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami, takimi jak ściana czy płotek oraz ćwiczenia bojowe polegające na jak najszybszym zbudowaniu linii, podaniu wody oraz zrzuceniu pachołków strumieniem wody i przekręceniu tarczy. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała komisja złożona ze Strażaków z Komendy Miejskiej PSP w Zamościu, której przewodniczył brygadier Tomasz Burcon.
Pomimo kapryśnej pogody Druhny i Druhowie wykazali się dużym zaangażowaniem i poświęceniem.
Spośród męskich drużyn z naszej gminy, najlepsza okazała się reprezentacja OSP Sitaniec. Drugie miejsce zajęli strażacy z OSP Mokre, a trzecie wywalczyła jednostka OSP Wysokie.
Wśród drużyn kobiecych najlepiej wypadły Druhny z OSP Wólka Wieprzecka. Najlepszą dziewczęcą MDP została jednostka z OSP Bortatycze, a w grupie chłopców MDP z OSP Płoskie.
Na zakończenie Wójt Ryszard Gliwiński, wraz z Wójtem Gminy Stary Zamość Waldemarem Raczyńskim, płk. Mieczysławem Skibą oraz bryg. Tomaszem Burconem podziękowali wszystkim Strażakom za udział w zawodach pożarniczo – sportowych i pogratulowali osiągniętych w Pniówku wyników. Każda jednostka otrzymała pamiątkowe dyplomy, a strażackie święto zakończyła wspólna fotografia. Poniżej prezentujemy szczegółowe wyniki.

Paweł Kułaj