Od ratownika do naczelnika

923

Sześciu członków OSP z terenu naszej Gminy w dniach 1-3 grudnia 2014 r. uczestniczyło w szkoleniu teoretyczno-praktycznym, które pozwala im pełnić funkcję naczelnika OSP.
Aby uzyskać uprawnienia naczelnika OSP należy mieć ukończone szkolenie ratownika OSP (lub podstawowe realizowane jednoetapowo), szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego oraz szkolenie dowódcy OSP.
W szkoleniu udział wzięli:
– Robert Bolibok – OSP Białowola, Piotr Kudyk – OSP Lipsko, Piotr Jamroż i Kamil Goździuk – OSP Mokre, Marcin Solski – OSP Pniówek oraz Marcin Sobczuk- OSP Wysokie.
Szkolenie prowadzone było przez wykwalifikowana kadrę Komendy Miejskiej PSP w Zamościu. Wszyscy nasi Strażacy ukończyli je z wynikiem pozytywnym.

Komendant Gminny
Związku OSP RP w Zamościu
Tomasz Bosiak