Nowe place zabaw w Gminie Zamość

1543

Gmina Zamość zakończyła budowę placów zabaw w czterech Sołectwach. Obiekty powstały  przy udziale środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 oś 4 leader działanie 4.1/413 – wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.
W maju 2013 roku Gmina Zamość brała udział w konkursie ogłoszonym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”. Przypomnijmy, że Stowarzyszenie założone zostało przez Gminy Zamość, Adamów, Krasnobród, Zwierzyniec i Józefów. Oprócz wymienionych samorządów zrzesza osoby fizyczne i podmioty gospodarcze z tych Samorządów. Stowarzyszenie dysponowało pewną pulą unijnych pieniędzy przeznaczonych na realizację małych, lokalnych projektów. We wspomnianym konkursie Gmina Zamość złożyła cztery wnioski o przyznanie wsparcia na budowę placów zabaw w Borowinie Sitanieckiej, Szopinku, Wysokiem i centrum rekreacji w Sitańcu. W czerwcu 2013 roku Zarząd LGD „Nasze Roztocze” wybrał nasze projekty wraz z innymi podobnymi inwestycjami do dofinansowania.
Kolejnym etapem starań o wsparcie unijne zadania realizowanego w powyższych miejscowościach była ich ocena przez służby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Procedura rozpoczęła się w lipcu 2013 roku i zakończyła się w marcu 2014 roku. W efekcie Gmina Zamość w połowie kwietnia bieżącego roku podpisała umowy o dofinansowanie realizacji projektów, w wysokości 25 000,00 zł każdy.
Całkowity koszt inwestycji w Borowinie Sitanieckiej to kwota 54 803,71 zł. W przypadku Szopinka wydatkowano 51 108,26 zł a Wysokiego 50 256,62 zł. Natomiast za budowę centrum rekreacji w Sitańcu Gmina zapłaciła 74.715,12 zł.
Inwestycje zrealizowali wykonawcy wyłonieni w drodze odrębnych dla każdej inwestycji postępowań przetargowych – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „APIS” Jadwiga Oziębło, Jarosław (Borowina Sitaniecka i Sitaniec), „Maja” Ewelina Piotrowska Małkinia Górna (Szopinek), Novum, Szczytno (Wysokie).
Na wybudowanych placach zabaw znajdują się: piaskownice, zjeżdżalnie, bujaki na sprężynach, zestawy: „wieża z dachem”, huśtawki: podwójna i typu „ważka”, ławki na stelażu betonowym z oparciem, tablice informacyjne zawierająca regulamin, kosze na śmieci. Do ogrodzonych placów zabaw zostały doprowadzone chodniki z kostki brukowej. Dodatkowo centrum rekreacji w Sitańcu zostało wyposażone w stół o chińczyka oraz urządzenia do ćwiczeń – „orbiterek”, „wioślarz”, „wyciąg górny”, „ławka”.
Warto dodać, że w najbliższym czasie powstanie plac zabaw w Pniówku, za którego realizację odpowiada Stowarzyszenie Dobra Szkoła. Natomiast w 2012 roku Gmina Zamość wykonała tego typu obiekty w: Sitańcu, Skokówce, Żdanowie, Wólce Wieprzeckiej, Płoskiem i Zawadzie. Wymienione inwestycje realizowane były i są przy udziale środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 oś 4 leader działanie 4.1/413 – wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Paweł Kułaj

Bez-nazwy-1