Nowe nawierzchnie na gminnych drogach

1088

Zakończyła się przebudowa kolejnych odcinków dróg w Gminie Zamość. Najdłuższe, bo dwa ponad kilometrowe fragmenty nowych tras powstały w Zawadzie Reformie i Bortatyczach Kolonii. Natomiast jeden krótszy został zmodernizowany w Lipsku.
W Zawadzie Reformie ułożono 1180 m nowej nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 110391L. Kosztowało to 263.805,23 zł. Natomiast w Bortatyczach Kolonii Samorząd przebudował 1075 m odcinek drogi gminnej nr 110431L za kwotę 304.909,62zł. Tutaj trwa też drugi etap realizacji zadania – odprowadzenie wód opadowych z drogi.
Ponadto w obydwu przypadkach zakres prac objął plantowanie poboczy z dowozem brakującego gruntu, kopanie rowów oraz oczyszczenie kręgów betonowych na przepuście pod koroną drogi.
W ramach wydatków inwestycyjnych zmodernizowano również 300 m odcinek nawierzchni drogi gminnej nr 110388L w miejscowości Lipsko. Roboty objęły również plantowanie poboczy z uzupełnieniem brakującego gruntu. Za realizację tego zadania Gmina zapłaciła 97.311,45 zł.
Dzięki modernizacji powyższych dróg powstało w sumie 2555 m nowych nawierzchni asfaltowych za co Gmina zapłaciła w sumie 666.026,30 zł.

Paweł Kułaj