Nowa droga w Kalinowicach

1439

Mieszkańcy Kalinowic mogą korzystać z nowej asfaltowej drogi. Inwestycja została w całości sfinansowana z budżetu Gminy Zamość.
W Kalinowicach Samorząd zmodernizował kolejną drogę gminną. Tym razem przebudowa objęła jedną z dróg osiedlowych (boczna ul. Krasnobrodzkiej). Na podbudowie tłuczniowej wykonano nawierzchnię jezdni z mieszanki bitumiczno – asfaltowej o długości 390 m i szerokości 5 m. Wyasfaltowano również wjazdy do posesji, a pobocza utwardzono tłuczniem. Ustawiono oznakowanie pionowej w liczbie 5 sztuk. W jezdni zamontowano korytka poprzeczne do odprowadzenia wód deszczowych. Inwestycja kosztowała 227.379,78 zł i w całości została sfinansowana przez Gminę Zamość.