Jubileusz 50-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Żdanówku

1538

Na uroczyste spotkanie, zorganizowane z tej okazji w dniu 3 maja br. w świetlicy wiejskiej w Żdanówku, członkinie z Koła Gospodyń Wiejskich zaprosiły wszystkich mieszkańców sołectwa. Obchody otworzyła sołtys Beata Stręciwilk. Historię Koła opowiedziała Małgorzata Darul.  Uczestnicy obejrzeli prezentację multimedialną, poświęconą społecznej działalności pań. Pełną ekspresji część artystyczną przedstawiły dzieci ze Żdanówka przygotowane przez Urszulę Kostur. Panie zadbały o odświętny wystrój sali, wystawę rękodzieła artystycznego zorganizowały dwie członkinie o tych samych imionach i nazwiskach – Krystyny Pęk. Występ specjalny dla jubilatek przygotowała grupa teatralna „Bez Maski” z Mokrego. Przedstawienie o relacjach damsko-męskich wystawiono według scenariusza Marii Duławskiej. Róże i życzenia popłynęły od wielu przybyłych gości, w tym od przedstawicieli gminnego samorządu w osobach: Wójta Gminy Zamość Ryszarda Gliwińskiego, Przewodniczącego Rady Jerzego Bondyry i Radnego Kazimierza Skiby.

Magda Misztal, Aleksandra Siołek