Gmina Zamość na Dniu Animatora Kultury w Powiecie Zamojskim

1024

Spotkanie animatorów, rękodzielników, twórców kultury odbyło się 20 maja 2014 r. w Domu Kultury w Łabuniach. Wszystkich przybyłych powitali: Antoni Wojciech Turczyn Wójt Gminy Łabunie oraz Henryk Matej Starosta Powiatu Zamojskiego. Następnie w pokazach tanecznych i występach wokalnych zaprezentowały się dzieci z zespołu „Łabuńskie Iskierki”, działającego przy Szkole Podstawowej w Łabuniach. Zgromadzeni mogli też obejrzeć prezentację multimedialną poświęconą charakterystyce Gminy Łabunie. Po jej zakończeniu odbyło się wręczenie nagród i wyróżnień, którego dokonali Starosta Henryk Matej i Wójt Antoni Wojciech Turczyn. Z terenu gminy Zamość wyróżnione zostały panie: Czesława Strzałka, członkini Koła Gospodyń Wiejskich w Białowoli, wykonująca tradycyjne rękodzieło artystyczne; Krystyna Pęk członkini Koła Gospodyń Wiejskich w Żdanówku, wykonująca rękodzieło artystyczne, wieńce dożynkowe, korowaje, ozdoby wielkanocne i bożonarodzeniowe; Teresa Welcz z Biblioteki Publicznej Gminy Zamość z/s w Mokrem, filia w Kalinowicach. Gminę Zamość na Dniu Animatora Kultury reprezentowali również: Irena Dużyńska kierownik artystyczny Chóru Sitanianie, Halina Bosiak kierownik zespołu „Wesołe Gosposie”, Elżbieta Stankiewcz dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Zamość z/s w Mokrem, Henryka Sobczuk kustosz Regionalnej Izby Pamięci w Wysokiem i Maria Szypuła z Koła Gospodyń Wiejskich w Wysokiem.
Na zakończenie uczestnicy spotkania udali się do Olejarni Świątecznej w Ruszowie. Tutaj odbył się pokaz tłoczenia oleju, jego degustacja oraz zwiedzanie skansenu.