Będzie remont w dawnej szkole

984

Budynek dawnej szkoły w Siedliskach czeka gruntowna modernizacja. Prace remontowe mają zakończyć się w przyszłym roku.
Modernizacja obejmie: ocieplenie budynku, remont kominów, wymianę okien, pokrycia dachowego, opaski odwadniającej, orynnowania oraz wykonanie izolacji pionowej fundamentów, a także nowej kolorystki elewacji, korektę kształtu okapów i wyrównanie placu przed obiektem.
Prace remontowe mają rozpocząc się w lipcu br. Zgodnie z harmonogramem przetargu wykonawca firma „MIGBUD” Waldemar Brzuś na ich zakończenie ma czas do końca kwietnia 2015 roku.Większa część prac budowlanych ma zakończyć się jeszcze w tym roku. Całkowity koszt modernizacji budynku to 204 003,65 zł. (163 202,92 zł – płatność w roku 2014, 40 800,73 zł – płatność w roku 2015). Umowa z „MIGBUDEM” została podpisana 18.06.2014 r.
Obecnie budynek służy jako świetlica wiejska, siedziba dla KGW Siedliska. W jego wnętrzach znajdują się również mieszkania socjalne oraz archiwum Urzędu Gminy Zamość.

Paweł Kułaj