85 lat OSP Białowola

2951

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Białowoli świętowali 85-lecie powstania swojej Jednostki. Była uroczysta Msza Święta, odznaczenia
i wyróżnienia dla Strażaków oraz rodzinny festyn. Jubileusz odbył się w niedzielę 4 maja br. przy Szkole Podstawowej w Białowoli.

W tym roku mija 85 lat od momentu, w którym Strażacy – Ochotnicy z Białowoli założyli miejscową Jednostkę. Inicjatorami byli: Antoni Głagola, Piotr Klimacki, Józef Ostasz, Wojciech Kuźma, Władysław Psiuk, Michał Psiuk, Jan Głagola, Jan Bondyra, Antoni Czapla, Ignacy Gontarz, Karol Serafin, Antoni Psiuk, Piotr Łapa, Józef Łagożny, Michał Milczuk.
Uroczystości upamiętniające to wydarzenie odbyły się 4 maja na placu przy SP w Białowoli. Data strażackiego święta, nie została wybrana przypadkowo. To właśnie wtedy przypada Międzynarodowy Dzień Strażaka, ustanowiony na pamiątkę męczeńskiej śmierci Świętego Floriana – patrona wszystkich Strażaków.
Obchody rozpoczął ceremoniał strażacki. Aspirant sztabowy w stanie spoczynku Henryk Jakóbczak, złożył meldunek Druhowi Ryszardowi Gliwińskiemu, Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zamościu o gotowości pododdziałów OSP Gminy Zamość do uroczystości. Poczet flagowy, który utworzyli Druhowie Roman Lupa, Paweł Bosiak i Piotr Bosiak wciągnął na maszt biało-czerwone barwy. Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Białowoli odegrała Hymn Państwowy oraz Hymn Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
Uczestników strażackiego święta powitał Druh Andrzej Lis, Prezes OSP Białowola. W krótkim wystąpieniu podziękował wszystkim za przybycie i zaprosił do wspólnego uczestniczenia w tym wyjątkowym wydarzeniu. Historię OSP Białowola przypomniał Druh Tomasz Bosiak, Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu. Delegacje przybyłych na uroczystości złożyły  kwiaty przed pomnikiem Mieszkańców Białowoli pomordowanych przez okupanta w 1942 roku. Druh Prezes poprosił ks. Tomasza Winogrodzkiego, Proboszcza Parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela w Lipsku, o odprawienie Mszy Świętej w intencji Strażaków OSP i ich Rodzin. O jej muzyczną stronę zadbał zespół wokalno – instrumentalny Ale Cantare z Płoskiego.
W trakcie homilii ks. Tomasz Winogrodzki przypomniał postać Św. Floriana oraz jego męczeńską śmierć w nurtach rzeki Enns. Podkreślił pełną odwagi i poświęcenia rolę Ochotniczych Straży Pożarnych, a także to, że tradycja bycia Strażakiem – Ochotnikiem, przechodzi z ojca na syna. Duchowny w swoim kazaniu stwierdził, że takich bohaterów jakimi są Druhowie, nie powstydziłby się ich patron – sam Św. Florian. Przytoczył również słowa Jana Pawła II, w których Papież stwierdził, że Strażacy są wierni przykazaniu miłości i chrześcijańskiej tradycji, niosą pomoc bliźniemu w obliczu zagrożenia klęskami żywiołowymi. Po kazaniu Ksiądz Proboszcz poświęcił nowy Sztandar OSP Białowola i statuetki Św. Floriana.
Po uroczystej Mszy kontynuowano jubileuszowy ceremoniał. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie nadał OSP Białowola nowy Sztandar, jako symbol ofiarnego działania w ochronie przeciwpożarowej na rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia. Sztandar ufundowało Społeczeństwo Wsi Białowola oraz Państwo Maria i Wiesław Sapiłowie. Strażakom z Białowoli Sztandar przekazali Fundatorzy oraz Druh Ryszard Gliwiński, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu. Wcześniej odbył się ceremoniał wbijania gwoździ w drzewce Sztandaru, do którego Druhowie z OSP Białowola zaprosili Ryszarda Gliwińskiego – Wójta Gminy Zamość, Andrzeja Lisa – Prezesa OSP Białowola, Kazimierza Tarajko – Honorowego Prezesa OSP Białowola, Romana Lupę – Naczelnika OSP Białowola, Państwa Marię i Wiesława Sapiłów, Wiesławę Gęślę – Przedstawicielkę KGW Białowola oraz Tomasza Bosiaka – Sołtysa Sołectwa Białowola.
Kolejnym punktem programu strażackiego jubileuszu był ceremoniał odznaczenia Sztandaru „Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Dokonał tego Druh Ryszard Gliwiński.
Nie mogło zabraknąć również odznaczeń dla Strażaków. Na ich galowe mundury przypięte zostały odznaki Złoty Znak Związku – Złote, Srebrne i Brązowe Medale za Zasługi dla Pożarnictwa, odznaki Strażak Wzorowy i Za Wysługę Lat oraz Odznaki dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Ponadto statuetki imienne otrzymali Honorowi Druhowie OSP Białowola, a Członkowie MDP oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej otrzymali okolicznościowe kubeczki. W ceremonii uhonorowania Strażaków wziął udział bryg. Jacek Sobczyński, Komendant Miejski PSP w Zamościu oraz Wojt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński. Następnie głos zabrał Wójt, który podziękował Druhom z OSP w Białowoli i wszystkim Strażakom Ochotnikom z Gminy Zamość za strażacką i samorządową służbę. Życzył im odważnych pomysłów, satysfakcji z ich realizacji oraz ludzkiej wdzięczności.
Jubileusz zakończyło wystąpienie Andrzeja Lisa – Prezesa OSP Białowola, w którym podziękował za przybycie wszystkim uczestnikom strażackiego święta. W sposób szczególny Druhowie z Białowoli wyrazili swoją wdzięczność osobom, które ich Jednostkę wspierają na co dzień. Dla nich Strażacy przygotowali pamiątkowe statuetki.
Po oficjalnych uroczystościach przyszedł czas na Festyn Rodzinny. Scenę, na której odbyły się występy udekorowali uczniowie i grono pedagogiczne SP z Białowoli pod kierunkiem Dyrektor Bożeny Radlińskiej. W programie znalazły się: koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Białowola, występy dzieci i młodzieży z SP w Białowoli, koncert zespołu Białowolanki oraz występ Cyrku Focus. Dla najmłodszych uczestników festynu przygotowano gry i konkursy, a dla wszystkich strażacki poczęstunek.

Paweł Kułaj

Odznaczeni druhowie:

„Złoty Znak Związku”:
Marek Lupa

„Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa po raz drugi”:
Andrzej Lis
Stanisław Osiak

„Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa”:
Tarajko Tadeusz – OSP Białowola
Muszyński Krzysztof – OSP Białowola
Grześko Stanisław – OSP Białowola
Bosiak Tomasz – OSP Białowola
Stankiewicz Mirosław – OSP Skokówka
Sarzyński Jan – OSP Żdanówek

„Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa”:
Lupa Gabriel– OSP Białowola
Piotrowski Grzegor – OSP Białowola
Gęśla Jarosław – OSP Białowola
Pęk Wojciech – OSP Żdanówek

„Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa”:
Lupa Roman  – OSP Białowola
Bosiak Paweł  – OSP Białowola
Bosiak Piotr  – OSP Białowola
Dragan Jan  – OSP Białowola
Stankiewicz Leszek  – OSP Płoskie
Opoka Krzysztof  – OSP Płoskie
Hałasa Jacek  – OSP Płoskie

„Odznaka Strażak Wzorowy”
Lupa Michał – OSP Białowola
Barszcz Damian – OSP Białowola
Maruszak Mateusz – OSP Białowola
Jakóbczak Bartłomiej – OSP Bortatycze
Sobczuk Jerzy  – OSP Żdanówek
Klich Piotr – OSP Skokówka

Odznaka „Za wysługę lat”
Kazimierz Tarajko – LV (55) lat
Andrzej Lis – XXXV
Marek Lupa – XXXV
Marek Paszko – XXX
Jan Strzałka – XXX
Piotr Głowacki – XXV
Jarosław Gęśla – XXV
Bogusław Strzałka – XXV
Tadeusz Tarajko – XXV
Zbigniew Bochenko – XXV
Gabriel Lupa – XX
Grzegorz Piotrowski – XX
Krzysztof Muszyński – XX
Wiesław Bochenko – XX
Bogdan Psiuk – XX
Tomasz Bosiak – XV
Adam Bochenko – XV
Jacek Bondyra – XV
Marcin Olejko – XV
Jan Dragan – X
Paweł Nowakowski – X
Piotr Nowakowski – X
Robert Bolibok – X
Grzegorz Pupiec – X
Stanisław Grześko – X
Roman Lupa – X
Sylwester Bondyra – V
Piotr Bosiak – V
Paweł Bosiak – V

„Odznaka Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza”
Tokarz Józef – złota
Greszta Andrzej – złota
Lupa Wojciech – złota
Ożga Mateusz – złota
Ożga Patryk – złota
Rybak Mateusz – złota
Semczuk Paweł – złota
Adamczuk Dominik – złota
Saluk Patryk – brązowa
Seńko Piotr – brązowa
Bochenko Kamil – brązowa
Głowacki Grzegorz – brązowa
Głowacki Kacper – brązowa
Kanarek Krystian – brązowa
Kanarek Nikodem – brązowa
Kraczykiewicz Eryk – brązowa
Lenczewski Sylwester – brązowa
Lupa Szymon – brązowa
Piotrowski Albert – brązowa
Selech Patryk – brązowa
Ząbczyk Mateusz – brązowa

Honorowe statuetki:
Maria i Wiesław Sapiło
Kazimierz Tarajko
Czesław Farion
Jan Lupa
Stanisław Piotrowski
Alfred Pupiec
Jan Głowacki
Edward Kuźma
Roman Lupa
Jan Sapiło
Krzysztof Solski
Feliks Strzałka