60 lat w służbie mieszkańcom Wysokiego

1802

W 1954 roku pięciu mieszkańców miejscowości Wysokie podjęło spontaniczną, ale jakże ważną dla mieszkańców wsi decyzję o założeniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Dzięki ich uporowi, wytrwałości, chęci niesienia pomocy bliźniemu w trudnym czasie, miłości do Ojczyzny – wartościom przekazywanym kolejnym pokoleniom, jednostka OSP Wysokie w dniu 29 czerwca br. (niedziela) mogła obchodzić dostojny jubileusz 60-lecia istnienia.
Uroczystości jubileuszowe odbyły się na placu przy Regionalnej Izbie Pamięci
w Wysokiem. Punktualnie o godzinie 10.30 dowódca uroczystości, aspirant sztabowy w stanie spoczynku, dh Henryk Jakóbczak, przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Białowola, wprowadził pododdział OSP Wysokie a także poczty sztandarowe jednostek OSP Gminy Zamość na plac uroczystości. W trakcie pierwszej części strażackiego ceremoniału miał miejsce meldunek o gotowości pododdziału do uroczystości, złożony przez dowódcę uroczystości druhowi Ryszardowi Gliwińskiemu Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zamościu o gotowości pododdziału do uroczystości, odegranie Hymnu Państwowego i Hymnu Związku OSP a także wciągnięcie Flagi Państwowej na maszt. Poczet flagowy utworzyli druhowie z OSP Wysokie: dh Rafał Kwoka, dh Adrian Kiecana, dh Bartłomiej Marzec. Kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym wysiedlenie wsi Wysokie złożyły delegacje: Samorządu Gminy Zamość – Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński, Zastępca Wójta Gminy Zamość Konrad Dziuba, Przewodniczący Rady Gminy Zamość Jerzy Bondyra; Strażaków OSP Wysokie i Społeczności wsi Wysokie: Dh Marcin Sobczuk, Dh Wiesław Kwoka, Pani Henryka Sobczuk, Pani Maria Szypuła.
W dalszej części przybyłych na uroczystość gości powitał Prezes OSP Wysokie, dh Marcin Sobczuk, który w krótkim wystąpieniu podziękował wszystkim za przybycie oraz zwrócił się z prośbą do księży z parafii pw. Św. Bartłomieja Ap. w Sitańcu, proboszcza parafii ks. dziekana Bolesława Zwolana a także wikarego ks. Marka Saja o odprawienie Mszy Świętej w intencji strażaków. Następnie dh Krzysztof Szpuga przedstawił historię OSP Wysokie.
W wygłoszonej w trakcie Mszy Świętej homilii, ks. proboszcz porównał działalność jednostki obchodzącej jubileusz do działalności apostołów, patronów niedzielnego święta – Św. Piotra i Św. Pawła, którzy z pełnym poświęceniem głosili słowo Boże, dając świadectwo wiary, potrafili przeciwstawić się złu, a swoim hartem ducha nieść pomoc i umacniać nowo powstające gminy chrześcijańskie.
Po homilii ks. proboszcz dokonał poświęcenia nowego Sztandaru dla jednostki OSP Wysokie a także figury św. Floriana, zaś druhowie z OSP Wysokie złożyli dary ołtarza do kaplicy pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wysokiem: Mszał Rzymski, Sygnaturkę sygnalizującą rozpoczęcie Mszy Św., paterę, wino i wodę, kwiaty.
Po Mszy Świętej odbyła się druga część ceremoniału strażackiego: przekazanie nowego Sztandaru dla OSP Wysokie a także odznaczenia druhów. Nowy Sztandar dla OSP Wysokie nadał Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie, jako symbol ofiarnego działania w ochronie przeciwpożarowej na rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia. Fundatorem sztandaru dla jednostki OSP Wysokie jest społeczeństwo wsi Wysokie oraz prywatni darczyńcy: Pani Henryka Sobczuk, Państwo Sylwia i Mariusz Staszczukowie, Pan Wiesław Szewczuk, Pan Marian Bakuniak, Pan Henryk Waśko, Pan Jan Kniaź oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Wysokiem. Przedstawiciel fundatorów, sołtys wsi Wysokie i Radny Rady Gminy Zamość, Pan Wiesław Kwoka, odczytał akt fundacji. Nastąpił ceremoniał wbijania gwoździ w drzewce sztandaru, do którego, oprócz darczyńców, zostali zaproszeni: Ryszard Gliwiński Wójt Gminy Zamość, płk Mieczysław Skiba Honorowy Obywatel Gminy Zamość, bryg. Jacek Sobczyński Komendant Miejski PSP w Zamościu, Henryk Jakóbczak Komendant Gminny ZOSP RP w Zamościu, Wiesław Kwoka Sołtys wsi Wysokie, Radny Rady Gminy Zamość, Marcin Sobczuk Prezes OSP Wysokie, Karol Szpuga Naczelnik OSP Wysokie, ks. dziekan Bolesław Zwolan proboszcz parafii pw. Św. Bartłomieja Ap. w Sitańcu, Wanda Szpuga Przewodnicząca KGW Wysokie. Sztandar od przedstawiciela fundatorów przejął i jednostce OSP Wysokie, reprezentowanej przez dh Marcina Sobczuka, przekazał Prezes Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej dh Ryszard Gliwiński. Poczet sztandarowy: sztandarowy – Naczelnik OSP Wysokie dh Karol Szpuga, dh Paweł Piasecki, dh Krzysztof Sobczuk, po krótkiej prezentacji, przejął sztandar z rąk dh Prezesa. W dalszej kolejności przybyli na uroczystość goście byli świadkami ceremonii odznaczenia sztandaru OSP Wysokie „Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa”. Wręczenia odznaczenia dokonał dh Ryszard Gliwiński Prezes Zarządu OG ZOSP RP w Zamościu.
Przyszedł czas na wręczenie odznaczeń Strażakom. Medale wręczyli: płk Mieczysław Skiba Honorowy Obywatel Gminy Zamość, bryg. Jacek Sobczyński Komendant Miejski PSP w Zamościu i dh Ryszard Gliwiński. „Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa” po raz drugi odznaczony został dh Lucjan Marczuk z OSP Wysokie. „Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa” po raz pierwszy zostali odznaczeni druhowie: Jan Sarzyński z OSP Żdanówek i Sylwester Smoła z OSP Bortatycze. „Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa” nadano druhom: Henrykowi Oszustowi i Arkadiuszowi Sobczukowi – obaj z OSP Wysokie. „Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczono druhów: z OSP Wysokie: Wiesława Kwokę, Krzysztofa Kwokę, Piotra Marczuka, Pawła Piaseckiego, Krzysztofa Sobczuka, Karola Szpugę; z OSP Bortatycze: Tadeusza Uchmana; z OSP Zawada: Tomasza Pomarańskiego, Daniela Budzyńskiego. Odznakę strażak wzorowy otrzymali druhowie: z OSP Wysokie: Rafał Kiecana, Krzysztof Magdziak, Paweł Malinowski, Mateusz Siołek; z OSP Bortatycze: Łukasz Kłonica. Odznaki „Za wysługę lat” przyznano druhom: Zdzisław Wiater – 55 lat, Lucjan Marczuk – 55 lat, Henryk Oszust – 25 lat, Marcin Sobczuk – 15 lat, Arkadiusz Sobczuk – 15 lat, Karol Szpuga – 10 lat, Paweł Piasecki – 10 lat, Wiesław Kwoka – 10 lat, Krzysztof Kwoka – 10 lat, Piotr Marczuk – 10 lat, Krzysztof Szpuga – 10 lat, Krzysztof Sobczuk – 10 lat, Rafał Kwoka – 5 lat, Paweł Mróz – 5 lat, Paweł Malinowski – 5 lat, Mateusz Siołek – 5 lat, Rafał Kiecana – 5 lat, Krzysztof Magdziak – 5 lat – wszyscy z OSP Wysokie. Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zamościu przyznało także „złote” i „brązowe” Odznaki MDP dla członków MDP Wysokie: Złotą odznakę otrzymali: Bartłomiej Marzec, Krystian Kasiński, Piotr Magdziak, Karol Dąbrowski, Konrad Kołcon, Adrian Kiecana; brązową otrzymali: Marcin Waśko, Piotr Gałka, Patryk Szkamruk, Norbert Basiak, Bartłomiej Kostrubiec, Michał Waśko, Szymon Piasecki, Krzysztof Zaciera.
Krótkie życzenia na ręce dh Prezesa w ciepłych słowach przekazali: bryg. Jacek Sobczyński Komendant Miejski PSP w Zamościu, płk Mieczysław Skiba Honorowy Obywatel Gminy Zamość, w osobie Wicestarosty powiatu zamojskiego Jerzego Sobczuka, Henryk Matej Starosta Powiatu Zamojskiego, Wanda Szpuga Przewodnicząca KGW Wysokie, Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego nr 121 „Świt” w osobie Prezesa Koła Wojciecha Adamczyka. Okolicznościowy adres przesłał Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie, dh Marian Starownik, a Wiceprezesi z Zarządu Gminnego Związku OSP RP przekazali na ręce Dh Prezesa figurę św. Floriana.
Druhowie-jubilaci nie pozostali obojętni na otrzymane wyróżnienia i słowa uznania skierowane pod ich adresem. W swoim imieniu przekazali upominki dla byłych strażaków-seniorów z OSP Wysokie, małżonek strażaków, którzy odeszli już na wieczną wartę do św. Floriana, pań z byłej Żeńskiej Drużyny Pożarniczej, członków OSP i MDP Wysokie, a także dla osób wspierających w sposób szczególny działalność jednostki OSP Wysokie.
Po tej części uroczystości dowódca dh Henryk Jakóbczak wyprowadził pododdział OSP Wysokie wraz z pocztami sztandarowymi z placu uroczystości, a pozostali goście mogli wysłuchać koncertu przygotowanego przez zespół Camerata Belfer i Trio Rodzinne Badachowie z Sitańca oraz skosztować strażackiego poczęstunku.

Paweł Mróz