Unijne projekty zmieniają Gminę Zamość

1019

Kończy się czas korzystania ze środków unijnej perspektywy finansowej lat 2007‒2013, wspomagających rozwój polskich miast i sołectw. Jeszcze do roku 2015 realizować i rozliczać będziemy niektóre zadania, także nasze gminne. Nieubłaganie jednak nadchodzi czas podsumowań, analiz, ocen i wniosków. Tych swoistych rozliczeń powinniśmy dokonać wszyscy – podejmujący samorządowe decyzje i Mieszkańcy Gminy. Trudno przecenić znaczenie tego typu pracy myślowej, nie tylko w perspektywie kończącej się samorządowej kadencji, ale także gminnych planów wobec unijnego budżetu lat 2014‒2020. Wszystko co dzieje się wokół nas nie powstaje samoczynnie, jest sumą doświadczeń, wiedzy i wielu innych czynników. Także naszego stanu wiedzy i zaangażowania. W kolejnych wydaniach „Biuletynu” prezentować będziemy informacje pozwalające każdemu z nas przygotować sobie własną ocenę gminnego gospodarowania. Warto ją mieć, bo wówczas zweryfikujemy to, co mówią nam inni. Zachęcam do wypowiedzi e-mailem poprzez www.gminazamoc.pl, zakładka „zadaj pytanie Wójtowi”. Wykorzystam je w ocenie podejmowanych decyzji dotyczących projektu budżetu 2014 roku oraz tych, które dotyczą gminnej perspektywy gospodarczej kolejnych lat. Zapewne także w bardziej zaangażowanych biuletynowych komentarzach. Dzisiaj proponuję statystyczne spojrzenie na gminne unijne programy lat 2007‒2013. Życzę miłej lektury i ciekawych wniosków.

Zestawienie projektów

Projekty zrealizowane:
Łącznie = 28 projektów
Łączny koszt zadań =  27 193 349,07 zł
Łączna kwota dofinansowania – środki „unijne” =  17 029 322,20 zł
Łączna kwota środków własnych Gminy = 10 164 026,87 zł

Projekty do realizacji:
Łącznie = 7 projektów
Łączny koszt zadań =  6 471 410,74 zł
Łączna kwota dofinansowania – środki „unijne” =  3 229 746,16 zł
Łączna kwota środków własnych Gminy = 3 241 664,58 zł

Łącznie unijna perspektywa finansowa lat 2007 – 2015:
Łącznie = 35 projektów
Łączny koszt zadań =  33 664 759,81 zł
Łączna kwota dofinansowania – środki „unijne” =  20 259 068,36 zł
Łączna kwota środków własnych Gminy = 13 405 691,45 zł

Ryszard Gliwiński