Sieć gazowa w Zawadzie

1569

Do wybudowanej niedawno sieci gazowej w Zawadzie, przyłączyły się już instytucje publiczne oraz część Mieszkańców. Obecnie planowana jest dalsza gazyfikacja miejscowości.
O budowę sieci gazowej w Zawadzie, Mieszkańcy i Samorząd Gminy Zamość zabiegali od dłuższego czasu. Jednak dopiero pod koniec ubiegłego roku wizja ta nabrała realnego kształtu. Wówczas to zimą, Inwestor – Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Tarnowie, Zakład w Sandomierzu rozpoczął prace budowlane. Do wiosny, od strony Płoskiego do osiedla mieszkaniowego zlokalizowanego przy szkole, udało się wybudować około 3 km nitkę gazociągu.
Chęć przyłączenia do sieci gazowej zadeklarowało prawie 200 Mieszkańców. Z racji rozmieszczenia zainteresowanych
po obszarze miejscowości Zawada, w pierwszej kolejności rozpatrzono wnioski osób mieszkających najbliżej przebiegającego gazociągu. Wraz z rozpoczęciem tegorocznego sezonu grzewczego, część z nich już może cieszyć się możliwościami, jakie daje gaz ziemny. Nie do przecenienia jest również fakt, iż ten rodzaj paliwa jest źródłem energii najbardziej przyjaznym dla środowiska.
Pozostali Mieszkańcy będą musieli jeszcze trochę poczekać. Obecnie Spółka w ramach drugiego etapu inwestycji opracowuje plan gazyfikacji kolejnych części Zawady oraz Siedlisk Kolonii. Jej rozpoczęcie planowane jest na przełomie 2013/2014 roku.
Jednym z warunków budowy przez spółkę sieci gazowej w Zawadzie, było zobowiązanie przyłączenia się do niej obiektów publicznych. Do sieci gazowej przyłączyliśmy Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Zawadzie. Za przebudowę kotłowni olejowej na gazową w placówce szkolnej trzeba było zapłacić 65 000 zł. Z nowego ogrzewania będą cieszyć się również użytkownicy świetlicy wiejskiej. Tutaj zakup urządzeń grzewczych i ich montaż kosztował 21 000 zł. Oba zadania zostały sfinansowane z budżetu Gminy.
Gazem będzie ogrzewane również miejscowe Niepubliczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego. W tym przypadku przyłączenie do sieci sfinansowało Stowarzyszenie Oświatowe w Zawadzie. W opracowaniu przez Gminę jest również przebudowa instalacji grzewczej w Ośrodku Zdrowia w Zawadzie oraz „Agronamówce”. Realizacja tych inwestycji planowana jest w najbliższych latach.

Paweł Kułaj