Partnerstwo z Gminą Sanok

1140
SONY DSC

Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński oraz pełniąca funkcję Wójta Gminy Sanok Anna Hałas podpisali umowę partnerską o współpracy pomiędzy samorządami. Strony zadeklarowały dwustronne działania w zakresie m.in.: oświaty, kultury i turystyki. Wydarzeniu towarzyszyła konferencja naukowa w ramach realizacji wspólnego projektu, która odbyła się w Sanoku w dniach 9-10 sierpnia br.
Gmina Sanok jest kolejnym, po gminach Ełk i Iwano-Frankowe (Ukraina) oraz Sedliská (Słowacja), samorządowym partnerem gminy Zamość. Strony, zawartej w piątek (9 sierpnia) umowy, zadeklarowały dwustronną współpracę w zakresie: oświaty, wychowania, edukacji, kultury, rekreacji, sportu, turystyki, realizacji zadań o charakterze ogólnospołecznym, wspierania i upowszechniania idei samorządowej oraz promocji gmin.
Oba Samorządy razem z Gminami Ełk, Suwałki oraz Hrubieszów, uczestniczą w projekcie Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej. Stąd też pomysł na podpisanie umowy partnerskiej. Głównym celem projektu jest nawiązanie współpracy pomiędzy gminami otaczającymi duże miasta z terenu Polski Wschodniej oraz wypracowanie wspólnej strategii rozwoju promocji tych specyficznych gmin wiejskich w obszarach: gospodarczym, turystycznym oraz kulturowym.
W ramach projektu organizowany jest cykl konferencji naukowych. Kolejna z nich pt: Perspektywy rozwoju gospodarczego Polski Wschodniej, odbyła się w Sanoku z udziałem prof. dr hab. Bogusława Sawickiego, kierownika Katedry Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Naukowiec przedstawił wykłady pt: „Możliwości i ograniczenia rozwoju gospodarczego Polski Wschodniej”, „Potencjał gospodarczy pierścieniowych gmin Polski Wschodniej”, „Dostępne metody wspierania przedsiębiorczości przez jednostki samorządu terytorialnego” oraz „Partnerstwo publiczno-prywatne jako szansa rozwojowa dla regionów Polski Wschodniej”.
Warto dodać, że Gmina Zamość będzie w przyszłym roku gospodarzem ostatniej konferencji podsumowującej realizację projektu Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej.
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013, Oś priorytetowa I: Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.4: Promocja i Współpraca. Wartość projektu to 1 427 566,80 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi 1 284 810,10 zł. Jego realizacja potrwa do 30.11.2014 r.

Paweł Kułaj