Nowy wodociąg zgodnie z planem

1016

Gmina Zamość zakończyła inwestycję związaną z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Wysokie. Już niedługo kolejni Mieszkańcy będą mogli się do niej przyłączyć.
Nowy 434 – metrowy odcinek rur, uzupełni lukę w biegnącej nitce sieci wodociągowej, wzdłuż drogi gminnej Sitaniec Wolica – Wysokie. W momencie jej projektowania nie było w tym miejscu jeszcze zbyt wielu zabudowań, stąd dotychczasowy brak połączenia. Wodociąg wybudowany jest z rur polietylenowych (PE) o średnicy 125 mm. Ponadto uzbrojono go w dwa nadziemne hydranty przeciwpożarowe.
Dzięki przeprowadzonej inwestycji do nowego odcinka wodociągu, będzie mogło przyłączyć się 11 gospodarstw domowych. Z pewnością wpłynie to, na poprawę warunków życia Mieszkańców Wysokiego. Co więcej, rozbudowa sieci wiąże się również z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa. W razie konieczności z nowych hydrantów, będą mogli skorzystać strażacy.
Gmina wydała na inwestycję w sumie 89.955,44 zł. W tym za przygotowanie dokumentacji projektowej i nadzór budowlany trzeba było zapłacić 11.332,46 zł. Natomiast prace budowlane pochłonęły 78.622,98 zł. Ich wykonawcą był Zakład Remontowo Budowalny w Zamościu, Pana Adama Kustry. Roboty trwały od 27.06.2013 r. do 16.08.2013 r. i zakończyły się terminowo. Wykonywane były metodą przewiertu horyzontalnego, której jedną z zalet jest niewielka ingerencja w zagospodarowanie działki. Położony odcinek wodociągu objęty jest 60 miesięczną gwarancją.
Na rozbudowę sieci wodociągowej w Wysokiem, Gmina Zamość zaciągnęła w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, pożyczkę w wysokości 64.000,00 zł. Źródłem jej spłaty wraz z odsetkami, mają być dochody własne Gminy w latach 2014‒2015.
Warto dodać, że w połowie września Gmina Zamość planuje zakończenie kolejnej inwestycji związanej z rozbudową sieci wodociągowej. Tym razem w miejscowości Zarzecze. Natomiast w październiku mają ruszyć prace budowlane w Sitańcu, gdzie powstanie kolejny odcinek wodociągu.

Paweł Kułaj