Nowy wodociąg w Zarzeczu

1111

Dobiegła końca kolejna inwestycja finansowana z budżetu Gminy Zamość. W Zarzeczu oddano do użytku nowy odcinek sieci wodociągowej, o długości 200 metrów.
Podzamojskie miejscowości leżące na terenie Gminy Zamość rozrastają się dość szybko. Przybywa nowych gospodarstw domowych, a tym samym i Mieszkańców. Niezbędne stają są inwestycje związane, przede wszystkim z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Realizację jednej z nich Gmina Zamość właśnie zakończyła w Zarzeczu. Położono tam 200 – metrową nitkę wodociągu z rur polietylenowych PE i uzbrojoną w hydrant przeciwpożarowy. Roboty budowlane, które trwały od 20.06 do 30.08.2013 roku wykonano metodą przewiertu horyzontalnego. Jego główną zaletą jest mała ingerencja w zabudowę działki.
Całkowity koszt inwestycji, która została w całości sfinansowana z budżetu Gminy to 54.847,89 zł. Z czego 5.000 zł trzeba było zapłacić za przygotowanie dokumentacji projektowej. Natomiast 49.847,89 zł pochłonęły roboty budowlane. Nowy wodociąg objęty jest pięcioletnią gwarancją.
Już od października, zainteresowani właściciele gruntów przylegających do nowego odcinka wodociągu, będą mogli rozpocząć procedurę przyłączenia się do sieci wodociągowej.

Paweł Kułaj