Nowa, asfaltowa droga w Kalinowicach

1316

Zakończyła się trwająca od połowy lipca tego roku, przebudowa jednej z dróg gminnych w Kalinowicach. Od teraz będzie można jeździć po asfalcie, ale na połączenie z krajową „17” trzeba będzie jeszcze poczekać.
Mowa tutaj o drodze nr 112235L położonej wewnątrz osiedla domów jednorodzinnych, w południowej części Kalinowic. Łączy ona drogę krajową nr 17 z drogą gminną nr 110410L przebiegającą przez giełdę owocowo-warzywną. Dotychczasowa nawierzchnia, utwardzana materiałem kamiennym, została zastąpiona asfaltem. Drogowcy na odcinku 430 m położyli masę bitumiczną o szerokości 5 m. Ponadto, wyremontowano wjazdy do posesji i ustawiono oznakowanie.
Inwestycja kosztowała w sumie 184.803,29 zł i została zrealizowana ze środków własnych budżetu Gminy. Za prace budowlane Samorząd musiał zapłacić 174.981,88 zł, a za dokumentację projektową i nadzór inwestorski 9.821,41 zł. Wykonawcą przebudowy było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim.
Niestety, inwestycja wydaje się być nieskończoną, gdyż nie przebudowano skrzyżowania z drogą krajową nr 17. Na realizację tych prac nie wyraziła zgody Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie. Nasz Samorząd liczy jednak, że uda się jeszcze doprowadzić do zmiany decyzji i zakończyć zadanie w przyszłym roku.
Modernizacja została przeprowadzona w ramach zadania wpisanego w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy lat 2013‒2020, pod nazwą Budowa ciągów komunikacyjnych w m. Kalinowice – I etap (południowa strona drogi krajowej nr 17). Dotychczas przebudowano nawierzchnię drogi gminnej nr 110410L (przez giełdę owocowo-warzywną) oraz dwóch ulic wewnętrznych – łącznie 1.816 mb. W sumie Samorząd przeznaczył na ten cel 525 465,47 zł. Warto dodać, że od przyszłego roku planowana jest realizacja II etapu przebudowy dróg gminnych – wewnętrznych w Kalinowicach, położonych w północnej części tej miejscowości.

Paweł Kułaj