Mają nową drogę

1157

Od teraz Mieszkańcy Hubal (Kolonii), mogą bez problemu dojechać do swoich posesji i gruntów rolnych. Gmina Zamość właśnie wzbogaciła się o nową, asfaltową drogę. Uroczyste oddanie inwestycji odbyło się
w niedzielę 21 lipca br.
Poprzednia żużlowa droga pozostawiała wiele do życzenia – koleiny i doły, zwłaszcza po deszczu i zimą, skutecznie utrudniały przejazd samochodem lub spacer. Teraz, dzięki budowie prawie 1,5 km odcinka o szerokości pięciu metrów, ma się to zmienić. Oprócz nawierzchni z masy asfaltowej wybudowano betonowe przepusty, odwodnienie oraz umieszczono oznakowanie. Droga objęta jest trzyletnią gwarancją. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o. z Tomaszowa Lubelskiego. Inwestycja kosztowała 836.205,05 zł i w całości została sfinansowała z budżetu Gminy. Roboty budowlane pochłonęły 747.166,35 zł. Natomiast m.in. za nadzór budowlany, sporządzenie dokumentacji i opłaty związane z regulacją stanu prawnego, trzeba było w sumie zapłacić 89.038,70 zł.
Uroczyste oddanie nowej drogi odbyło się w niedzielę 21 lipca. Mszę polową z udziałem mieszkańców Hubal i samorządowców, odprawił ks. Józef Zwolak, proboszcz parafii Kosobudy. Wstęgę otwierającą drogę wspólnie przecięli: Ryszard Gliwiński – Wójt Gminy Zamość, Jerzy Bondyra – Przewodniczący Rady Gminy Zamość, ks. Józef Zwolak, Wacław Ćwik – sołtys Hubal i mieszkańcy. Warto dodać, że w ubiegłym roku Nasz Samorząd sfinansował bieżące remonty dróg, przystanków i chodników na kwotę 1.153.084,67 zł (z dotacją do remontu drogi powiatowej w Pniówku) natomiast na zadania inwestycyjne związane z drogami i chodnikami wydano 1.936.496,13 zł. W 2013 roku na zadania inwestycyjne związane z drogami i chodnikami planuje się wydać 3.920.943 zł. a na remonty dróg kolejne 1.074.785 zł.

Paweł Kułaj