Ładna i użyteczna

1087

Sołectwo Wierzchowiny może pochwalić się nowym obliczem świetlicy wiejskiej. Modernizację i rozbudowę przeprowadzono dzięki funduszom europejskim oraz środkom gminnym.
Sołectwo Wierzchowiny nie jest duże, gdyż zamieszkuje w nim jedynie 149 osób. Wystarcza to jednak, aby być jedną z najbardziej aktywnych jednostek pomocniczych Naszej Gminy. Prężnie działa tutaj Rada Sołecka z Sołtys Małgorzatą Kimak na czele oraz Koło Gospodyń Wiejskich kierowane przez Bożenę Kawalę.
To właśnie z ich inicjatywy udało się, przy wsparciu unijnych funduszy wyremontować świetlicę wiejską w Wierzchowinach. Obiekt wybudowano na początku lat 80-tych w czynie społecznym i ze składek Mieszkańców Sołectwa, od chwili powstania pełnił ważną rolę w życiu lokalnej społeczności. Odbywały się tam m.in.: wesela, potańcówki i spotkania wiejskie. Jednak kilka lat temu nieremontowany budynek zaczął powoli tracić swoją dawną świetność.
– Nasze KGW przejęło sześć lat temu zaniedbany budynek świetlicy i poczyniło wspólnie z Radą Sołecką, panią Sołtys, Urzędem Gminy i Radą Gminy kroki, na rzecz przywrócenia budynkowi odpowiedniego stanu. Cztery lata temu drobny remont został przeprowadzony przez GZOK. Następnie nasze Koło, pani Sołtys i Rada Sołecka zwróciliśmy się się do Pana Wójta o wsparcie pomysłu gruntownego remontu i przebudowy świetlicy. W ubiegłym roku zapadła dla nas pozytywna decyzja o remoncie, za co jesteśmy bardzo wdzięczni – mówi Bożena Kawala, Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Wierzchowinach.
W ramach zadania rozbudowano budynek poprzez powiększenie istniejącej sali głównej. W tej części budynku swoje miejsce znalazły kuchnia i toalety. Od strony wschodniej zostało urządzone nowe wejście do budynku. Istniejące pomieszczenie pod sceną, wykorzystywane dotychczas jako kuchnia, zamieniono na magazyn. Prace modernizacyjne objęły również wymianę dachu wraz ze zmianą konstrukcji i wykonaniem nowego pokrycia dachowego z blachodachówki.
Po rozbudowie cały budynek został ocieplony, a także położono tynki zewnętrzne i wewnętrzne. W ramach projektu w całym obiekcie wykonano także centralne ogrzewanie oraz montaż dwu-funkcyjnego pieca gazowego. Modernizacja objęła również instalację elektryczną wewnątrz obiektu. Na zewnątrz zostały przygotowane miejsca postojowe z wykorzystaniem płyt ażurowych, a wokół świetlicy powstała opaska z kostki betonowej. Remont i rozbudowa pozwoliła na dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów BHP i p. poż. oraz wymagań technicznych funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej.
Prace budowlane trwały od 12 marca do 16 września 2013 roku i zakończyły się terminowo. Całkowity koszt inwestycji to 323.051,67 zł. Unijne dofinansowanie wyniosło 128.198,00 zł. Pozostałe środki – 194.853,67 zł. pochodzą z budżetu Gminnego.
Modernizacja budynku była możliwa dzięki wsparciu unijnemu pochodzącemu z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Wniosek o przyznanie dofinansowania Gmina Zamość złożyła 27 lipca 2012 r. Po jego pozytywnym rozpatrzeniu Ryszard Gliwiński, Wójt Gminy Zamość oraz Maria Zajączkowska, Skarbnik Gminy Zamość podpisali umowę z przedstawicielami Samorządu Województwa Lubelskiego – Wicemarszałkiem Sławomirem Sosnowskim i Członkiem Zarządu Jackiem Sobczakiem.
Głównym zamysłem projektu było zaspokojenie potrzeb kulturalnych i społecznych Mieszkańców wsi Wierzchowiny. Natomiast celem działania – stworzenie dla lokalnej społeczności miejsca spotkań pozwalającego na prowadzenie działalności kulturalnej i społecznej.
– Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy przyczynili się do remontu naszej świetlicy – Panu Wójtowi, Radnym, pracownikom Urzędu Gminy Zamość i wszystkim, którzy nam pomogli. Nasza świetlica to ważne miejsce dla społeczności sołectwa Wierzchowiny. Już planujemy wydarzenia kulturalne, które będą miały miejsce w wyremontowanym budynku. Na początku szykujemy oficjalne otwarcie świetlicy, na które wszystkich serdecznie zapraszamy – cieszy się Małgorzata Kimak, Sołtys sołectwa Wierzchowiny.
Tradycyjnie, jak co roku społeczność sołectwa Wierzchowiny organizuje noworoczne spotkanie opłatkowo – mikołajkowe. Tym razem z powodu zakończonego remontu, ten wyjątkowy dzień zaplanowano na 5 stycznia 2014 r. Będą kolędy, opłatek i życzenia. Panie z KGW przygotują poczęstunek, a najmłodszych Mieszkańców sołectwa odwiedzi sam św. Mikołaj. W tym dniu odnowiona świetlica w Wierzchowinach również zostanie oficjalnie otwarta.

Paweł Kułaj

Bez-nazwy-1