Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kalinowice, Wólka Panieńska, Szopinek – II etap

2420

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
Wartość projektu: 1 024 257,47 zł
Kwota dofinansowania: 354 016,00 zł
Realizacja: październik 2011 r. – luty 2013 r.
Numer umowy: 00214-6921-UM0300218/11 z dnia 31.10.2011 r.

Gmina Zamość dnia 27 kwietnia 2011 roku złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, a następnie decyzją Samorządu Województwa Lubelskiego, Gmina Zamość otrzymała dofinansowanie inwestycji.

Cel projektu
Głównym celem projektu jest poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na obszarze Gminy Zamość w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Zamość. Wyposażenie gospodarstw indywidualnych w sieć kanalizacji sanitarnej podniesie standard życia na wsi i pozwoli na korzystanie ze sprawdzonych rozwiązań technicznych. Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego i jakości wody pitnej. Dzięki realizacji inwestycji nastąpi wzrost atrakcyjności obszaru Gminy Zamość.

Rezultaty
Planowana do realizacji inwestycja polega na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 3,739 m.