90 lat w służbie mieszkańcom Sitańca

2017

Ochotnicze Straże Pożarne należą do najstarszych organizacji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Sygnały strażackiej trąbki czy syreny, dające znak na zbiórkę, od dawna niosą nadzieję, że oczekiwana w czasie zagrożenia pomoc nadejdzie. Na terenie Gminy Zamość Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej funkcjonuje w co trzeciej miejscowości – służąc ludziom, chroniąc ich przed żywiołami a także kultywując pamięć o służbie, historii i tradycji ojców.
W niedzielę, 7 października 2012 r. doniosły jubileusz 90-lecia świętowała jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Sitańcu. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się o godzinie 11.00. Delegacja z OSP Sitaniec wraz z Prezesem OSP Sitaniec, dh Wiesławem Pośnikiem i Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu, dh Ryszardem Gliwińskim, Wójtem Gminy Zamość złożyła kwiaty na cmentarzu parafialnym w Sitańcu. Tym samym uczczono pamięć inicjatora założenia w 1922 r. OSP Sitaniec, Władysława Prüfeera. Kolejnym punktem uroczystości była zbiórka pododdziału strażaków z OSP Sitaniec i Pocztów Sztandarowych z innych jednostek OSP Gminy Zamość na placu przy świetlicy wiejskiej w Sitańcu. Przed wymarszem zostały złożone kwiaty i zapalono znicz pod pomnikiem upamiętniającym pomordowanych przez hitlerowców w latach 1939 – 1944 założycieli i strażaków z OSP Sitaniec.
Główne uroczystości odbyły się w kościele parafialnym pw. św. Bartłomieja Apostoła w Sitańcu. Punktualnie o godzinie 12.00 dowódca uroczystości, aspirant sztabowy w stanie spoczynku Henryk Jakóbczak złożył meldunek Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu – Wójtowi Gminy Zamość – dh Ryszardowi Gliwińskiemu o gotowości pododdziału OSP Sitaniec do uroczystości. Po wprowadzeniu pododdziału i pocztów sztandarowych do kościoła, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Białowola odegrała Hymn Państwowy i Hymn Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Przybyłych na uroczystość gości i mieszkańców Sitańca powitał Prezes Zarządu OSP Sitaniec, dh Wiesław Pośnik. Historię jednostki OSP Sitaniec przedstawił dh Czesław Welcz. Następnie dh Pośnik skierował prośbę do proboszcza miejscowej parafii, księdza dziekana Bolesława Zwolana o odprawienie Mszy Świętej w intencji strażaków z OSP Sitaniec. Z okazji jubileuszu 90-lecia OSP Sitaniec, jednostka otrzymała nowy sztandar, który wraz z figruą św. Floriana został poświęcony w czasie Mszy Świętej przez księdza proboszcza. W homilii została podkreślona ważna rola jednostki OSP Sitaniec nie tylko w życiu sitanieckiej parafii, ale i całej społeczności Gminy Zamość. Po uroczystej Mszy Świętej nastąpił ceremoniał wbijania gwoździ w drzewiec nowego sztandaru dla OSP Sitaniec. Do wbicia gwoździ w drzewiec sztandaru zostały zaproszone następujące osoby: Marta Hołys-Wolska – wykonawca sztandaru, Jadwiga Witkowska – żona wieloletniego Prezesa Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu i Prezesa OSP Sitaniec, Józef Fiut – Druh Honorowy OSP Sitaniec, Zygmunt Ostapiński – Druh Honorowy OSP Sitaniec, Józef Mazurek – Druh Honorowy OSP Sitaniec, Wacław Wiciński – Druh Honorowy OSP Sitaniec, Mieczysław Skiba – płk pożarnictwa w stanie spoczynku, Honorowy Obywatel Gminy Zamość, Arkadiusz Bratkowski – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Kazimierz Mielnicki – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zamościu, ks. Dziekan Bolesław Zwolan – Proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Sitańcu, ks. kanonik Jan Chmaj – kapelan Strażaków Powiatu Zamojskiego, Ryszard Gliwiński – Wójt Gminy Zamość, mł. bryg. Jacek Sobczyński – Komendant Miejski PSP w Zamościu, Henryk Jakóbczak – Komendant Gminny Związku OSP RP w Zamościu, dh Czesław Welcz – Radny Rady Gminy Zamość, Jacek Adamczuk – Radny Rady Gminy Zamość, Joanna Bekier – Sołtys Sitańca, Zdzisław Pędzierski – Sołtys Sitańca Kolonii, Henryk Łukaszczuk – Sołtys Sitańca Wolicy, Irena Dużyńska – kierownik muzyczny chóru „Sitanianie”, Elżbieta Hrabowska – Przewodnicząca KGW Sitaniec, Krzysztof Bojar – przedstawiciel sponsorów, dh Wiesław Pośnik – Prezes OSP Sitaniec, dh Dariusz Kapłon – Naczelnik OSP Sitaniec. Sztandar w imieniu społeczeństwa Sitańca przekazali: Przewodnicząca Rady Sołeckiej – Joanna Bekier – Sołtys Sitańca, Elżbieta Hrabowska – Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich i Krzysztof Bojar – przedstawiciel sponsorów. Akt fundacji odczytała Joanna Bekier. Sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej zgodnie z postanowieniami statutu Związku OSP RP nadaje Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie. Wręczenia sztandaru dokonał przedstawiciel Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu, Wójt Gminy Zamość, dh Ryszard Gliwiński, który odczytał akt nadania sztandaru. Sztandar przekazany przez Panią Sołtys Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego, wręczono Prezesowi OSP Sitaniec, dh Wiesławowi Pośnikowi. Sztandar przyjął poczet sztandarowy w składzie: sztandarowy – dh Dariusz Kapłon – Naczelnik OSP Sitaniec, dh Tomasz Pośnik, dh Kazimierz Ćwik. Następnie miał miejsce ceremoniał odznaczenia sztandaru OSP Sitaniec „Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa”. Odznaczenia sztandaru dokonał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zamościu – dh Ryszard Gliwiński. Odznaczeni medalami za zasługi dla pożarnictwa zostali także druhowie ochotnicy z OSP Sitaniec i innych Jednostek OSP Gminy Zamość.
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, Prezydium Zarządu Głównego odznaczyło dh Wacława Wicińskiego „Złotym Znakiem Związku”. „Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza” w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku nadano dh Zygmuntowi Ostapińskiemu. Złoty medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” nadano dh Dariuszowi Kapłonowi z OSP Sitaniec. Srebrny medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” nadano druhom: Tomaszowi Pośnikowi i Tomaszowi Tchórzewskiemu z OSP Sitaniec. Brązowy medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: dh Tomasz Bender OSP Sitaniec, dh Krzysztof Jaszak OSP Sitaniec, dh Wiesław Kwoka OSP Wysokie, dh Henryk Oszust OSP Wysokie, dh Jerzy Kiszka OSP Bortatycze, dh Piotr Poździk OSP Bortatycze. Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymali: dh Marcin Tchórzewski OSP Sitaniec, dh Bartłomiej Sokal OSP Sitaniec, dh Marcin Kalita OSP Sitaniec, dh Paweł Mróz OSP Wysokie i dh Rafał Jagiełło OSP Bortatycze. Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zamościu przyznało także „Odznaki za Wysługę Lat” dla członków OSP Sitaniec: dh Wacław Wiciński – 65 lat, dh Józef Mazurek – 55 lat, dh Józef Fiut – 50 lat, dh Zygmunt Ostapiński – 35 lat, dh Krzysztof Jaszak – 30 lat, dh Kazimierz Ćwik – 30 lat, dh Dariusz Kapłon – 25 lat, dh Czesław Welcz – 25 lat, dh Tomasz Bender – 20 lat, dh Wiesław Pośnik – 20 lat, dh Tomasz Tchórzewski – 15 lat, dh Tomasz Pośnik – 10 lat, dh Adam Rams – 10 lat, dh Marcin Tchórzewski – 10 lat, dh Piotr Adamek – 5 lat, dh Kamil Szewczyk – 5 lat, dh Patryk Chwała – 5 lat, dh Piotr Kuźma – 5 lat, dh Marcin Kalita – 5 lat, dh Radosław Bilski – 5 lat, dh Bartłomiej Sokal – 5 lat, dh Łukasz Adamek – 5 lat, dh Piotr Sokołowski – 5 lat. Po tej części uroczystości Wójt Gminy Zamość wręczył pamiątkowe statuetki strażakom z OSP Sitaniec a także przekazał na ręce Prezesa OSP Sitaniec figurę Św. Floriana. Słowa podziękowania w imieniu odznaczonych złożył dh Tomasz Tchórzewski z OSP Sitaniec. Słowa uznania za wieloletnią, niejednokrotnie ofiarną służbę na ręce Prezesa OSP Sitaniec, złożyli: mł. bryg. Jacek Sobczyński – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu, Mieczysław Skiba – pułkownik pożarnictwa w stanie spoczynku, Honorowy Obywatel Gminy Zamość. Następnie druhowie z OSP Sitaniec, pragnąc wyrazić swoje podziękowanie osobom szczególnym dla Jednostki OSP Sitaniec, przekazali na ich ręce pamiątkowe statuetki. Ostatnim punktem uroczystości było złożenie kwiatów przy tablicy w kościele parafialnym w Sitańcu, upamiętniającej ofiary II wojny światowej i pomordowanych przez UB i NKWD w latach 1939‒1956. Kwiaty złożyli: Prezes OSP Sitaniec, dh Wiesław Pośnik, Sołtys Sitańca – Joanna Bekier, Przewodniczący Rady Gminy Zamość – Jerzy Bondra, Wójt Gminy Zamość – Ryszard Gliwiński. Tym samym uroczystości 90-lecia Jednostki OSP Sitaniec dobiegły końca. Życzymy Druhom z OSP Sitaniec kolejnych radosnych Jubileuszy!

Paweł Mróz