Pielgrzymowali do Krasnobrodu

1268

Już po raz trzeci strażacy z powiatu zamojskiego udali się przed tron krasnobrodzkiej Pani, aby podziękować za otrzymane łaski, siły tak potrzebne do pełnienia niekiedy ciężkiej służby i prosić o dalsze wsparcie. Tegoroczna pielgrzymka odbyła się w niedzielę, 25 września 2011 r. Gminę Zamość reprezentowało 120 druhów z 12 jednostek OSP z terenu gminy: z Białowoli, Bortatycz, Lipska, Mokrego, Płoskiego, Pniówka, Skokówki, Sitańca, Wysokiego, Wólki Wieprzeckiej, Zawady i Żdanówka.

Tradycyjnie już pielgrzymka rozpoczęła się od zbiórki jednostek przy Kaplicy Objawień na Wodzie w Krasnobrodzie.  Przybyłych druhów z Państwowej Straży Pożarnej
i druhów z jednostek ochotniczych powitał  kapelan strażaków powiatu zamojskiego, ks. Jan Chmaj. Strażaków powitał także komendant Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu, mł. bryg.  Jacek Sobczyński a także Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP
w Zamościu, druh Kazimierz Mielnicki. Podczas przemarszu od kaplicy do kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, strażacy odmówili wspólnie tajemnicę Chwalebną Różańca Świętego. Mszy Świętej przewodniczył proboszcz krasnobrodzkiej parafii ks. Eugeniusz Derdziuk a także ks. Jan Chmaj. Homilię do przybyłych druhów wygłosił ks. infułat dr Józef Wójcik. W wygłoszonej homilii ksiądz infułat przedstawił historię uwięzienia i uwolnienia kopii obrazu Najświętszej Marii Panny, który odbywał peregrynację po ziemiach polskich od 26 sierpnia 1957 roku i który został uwięziony przez ówczesne władze komunistyczne w klasztorze na Jasnej Górze i przebywał tam do 12 czerwca 1972 roku.
W swej homilii ksiądz infułat podkreślił ważną rolę Matki Bożej, jako naszej opiekunki
i matki, która roztacza nad nami płaszcz swej matczynej miłości.

Tegoroczna pielgrzymka zbiegła się z jubileuszem 90-lecia powstania Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, utworzony we wrześniu 1921 r. przez Bolesława Chomicza. Uroczystości pielgrzymkowe zakończyły podziękowania druhów strażaków księżom sprawującym ofiarę Mszy Świętej.

Tekst i zdjęcia: Paweł Mróz