Partnerska wizyta na Ukrainie

1032

10 marca 2011 roku delegacja Gminy Zamość była z partnerską wizytą na Ukrainie, w Iwano-Frankowe. To niewielkie ukraińskie miasteczko (około 6.000 mieszkańców), będące siedzibą władz gminnych, położone jest przy międzynarodowej trasie prowadzącej z przejścia granicznego KORCZOWA (Polska) – KRAKOWIEC (Ukraina) do Lwowa – około 50 km od granicy. Założone w 1611 roku do połowy ubiegłego wieku bardziej znane było pod nazwą Janów. Atutami Iwano-Frankowe są: położenie na urokliwym Roztoczu Południowym, lasy i wody Jaworowskiego Narodowego Parku Przyrodniczego, sąsiedztwo tak atrakcyjnych turystycznie miejsc jak Stradcz, Krechów, Wereszczyca, niewielka odległość od Lwowa – około 30 km.

Samorządy Gminy Zamość i Iwano-Frankowe współpracują ze sobą od kilku lat. 23 października 2008 roku podpisano umowę partnerską, a w lutym ubiegłego roku złożyliśmy wspólny projekt do konkursu Programu Transgranicznej Współpracy Polska – Białoruś – Ukraina. Podobnie jak w Polsce, jesienią ubiegłego roku na Ukrainie miały miejsce wybory samorządowe. W Iwano-Frankowe zmienił się Wójt, jest też nowa Rada. Wzajemnemu poznaniu się i omówieniu form współpracy w 2011 roku, poświęcone było marcowe spotkanie delegacji władz gmin. Wyrażono chęć wspólnej organizacji i obchodów uroczystości 400 – lecia założenia Iwano-Frankowe. Roboczo ustalono ich datę na 11‒12 czerwca. Omówiono też aspekty techniczne i finansowe ewentualnego ponowienia wniosku o unijne pieniądze w ramach drugiego konkursu wspomnianego powyżej Programu Transgranicznej Współpracy. Zadanie miałoby charakter inwestycyjny i dotyczyłoby utworzenia centrum turystyki i współpracy transgranicznej w Lipsku Polesiu (obiekt szkolny) i Iwano-Frankowe (dom kultury). Delegacja Samorządu Iwano-Frankowe zaproszona została na „Dni Samorządowca w Gminie Zamość” jakie będą miały miejsce w Zawadzie w dniach 4‒5 czerwca 2011 roku oraz na „Dożynki Gminne” do Pniówka – 4 września 2011 roku.

Ryszard Gliwiński