Budowa sieci wodociągowej zakończona

775

W dniu 14 grudnia 2011roku została oddana do użytku sieć wodociągowa wraz z ujęciem wody w miejscowości: Sitaniec, Sitaniec Wolica, Sitaniec Kolonia.

Zadanie było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Wartość projektu wynosi 5 960 689,55 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego 3 165 395,92 zł
Roboty budowlane rozpoczęto: 01.04.2011 r
Długość wybudowanej sieci wodociagowej 18,69 km
Liczba osób obsługiwanych przez wybudowane ujęcie wody 1644 osób

Celem projektu było zwiększenie atrakcyjności Gminy Zamość jako miejsce do zamieszkania, wypoczynku i rekreacji, poprawa warunków i jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie konkurencyjności regionu.

Budowa sieci wodociągowej umożliwi poprawę infrastruktury technicznej(wodnej) oraz przyczyni się do zapobiegania degradacji środowiska naturalnego.