VI Festiwal Piosenki Biesiadnej

432

Samorząd Gminy Zamość, Sołtys i Rada Sołecka sołectwa Zawada, Koło Gospodyń Wiejskich w Zawadzie, Zespół „Czerwone Korale”, Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadzie serdecznie zapraszają do udziału w „Vi Festiwalu Piosenki Biesiadnej z Marylą – Zawada 2024”.

  • Festiwal ma charakter konkursu, który skierowany jest do zespołów i solistów wokalno – muzycznych.
  • Konkurs odbędzie się podczas w/w wydarzenia w dniu 14 lipca 2024r. na placu przy świetlicy wiejskiej w Zawadzie.
  • Udział w konkursie należy potwierdzić poprzez dostarczenie prawidłowo wypełnionej „Karty Zgłoszenia”

Regulamin i Karty Zgłoszeniowe dostępne są poniżej. Zgłoszenia wykonawców przyjmowane są drogą e-mail do dnia 28 czerwca 2024r. na adres: email na adres msowinska@zamosc.org.pl, pocztą listową, lub osobiście pod adresem: Urząd Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość (sekretariat).

Podczas festiwalu planowane są także 3 mini konkursy dla wszystkich uczestników ( w tym publiczności) na:
1. Sobowtóra Maryli Rodowicz,
2. Najpiękniejszy upleciony wianek na głowę,
3. Rozpoznanie fragmentu melodii granej na żywo na skrzypcach.
W/w 3 mini konkursy nie mają związku z zasadami oceny grup i solistów występujących na festiwalu zawartymi w regulaminie.

Szczegóły